Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Evropske povezave


ZGIGM je od leta 2004 član vplivnega evropskega združenja FIEC (Evropsko združenje gradbene dejavnosti). V okviru delovanja tega združenja so najpomembnejše zgodnje informacije o pripravah nove in spremembah obstoječe evropske zakonodaje, ki postaja vedno bolj pomemben element tudi naše nacionalne zakonodaje. Preko tega zelo vplivnega in lobistično močnega združenja je možno vedno vplivati v vseh fazah sprejemanja evropske zakonodaje na upoštevanje tudi stališč gradbenega sektorja, gradbene operative. V okviru FIEC v sodelovanju z evropskim sindikatom gradbenih delavcev EFBWW možnost sodelovanja v evropskem socialnem dialogu na mnogih vprašanjih (varnost in zdravje pri delu, poklicno in strokovno izobraževanje, delo na črno, delovni čas itd.). FIEC tudi tesno sodeluje z  Zvezo evropskih izvajalcev - EIC.