Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Evropske povezave


ZGIGM je od leta 2004 član vplivnega evropskega združenja FIEC (Evropsko združenje gradbene dejavnosti). V okviru delovanja tega evropskega interesnega združenja so najpomembnejše zgodnje informacije o pripravah nove in spremembah obstoječe evropske zakonodaje, ki postaja vedno bolj pomemben element tudi naše nacionalne zakonodaje. Preko tega zelo vplivnega in lobistično močnega združenja je možno vedno vplivati v vseh fazah sprejemanja evropske zakonodaje na upoštevanje tudi stališč gradbenega sektorja, gradbene operative. 
V okviru FIEC v sodelovanju z evropskim sindikatom gradbenih delavcev EFBWW možnost sodelovanja v evropskem socialnem dialogu (ESD) na ravni dejavnosti na mnogih vprašanjih (varnost in zdravje pri delu, poklicno in strokovno izobraževanje, delo na črno, delovni čas itd.). FIEC tudi tesno sodeluje z  Zvezo evropskih izvajalcev - EIC.
FIEC struktura delovanja in aktivne delovne skupine.
FIEC statistično poročilo o poslovanja gradbeništva na območju Evrope.

FIEC - European Construction Industry Federation
Avenue Louise 225
B- 1050 Brussels
T : +32 2 514 55 35
F: +32 2 511 02 76
E: info@fiec.eu
I:  www.fiec.eu

* Recognised "Sectoral Social Partner" (employers)
* EU Transparency Register: 92221016212-42
* aisbl, Enterprise Nr: 0688919140FIEC (Evropsko združenje gradbene dejavnosti) je bil ustanovljen leta 1905 in danes na interesnem področju zastopa 33 nacionalnih združenj  iz 28 držav EU (24), EGP (Švica, Norveška) in kandidatk za EU (Turčija, Hrvaška) katere združujejo gospodarske družbe vseh velikosti z osnovno dejavnostjo gradnja in gradbeništvo. FIEC je skupaj z evropskim sindikatom EFBWW priznan kot evropski partner v socialnem dialogu za področje gradbeništva. 

FIEC na svoji spletni strani na zaprtih straneh redno objavlja vse osnutke evropskih dokumentov, letna poročila in druge publikacije pomembne s področja interesa članic FIEC. Tedenske elektronske okrožnice FIEC predstavljajo aktualno področno tematiko in nagovarjajo k aktivnemu sodelovanju pri pripravi sprememb ali novih dokumentov: 
strateškega pomena s področja gradbeništva in gradnje,

  • področne zakonodaje,
  • panožni pobud,
  • stališč in mnenj,
  • panožnega socialnega dialoga,
  • standardov v gradbeništvu,
  • varnosti in zdravja pri delu,
  • ipd.

 

Aktualne novice >