Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

FIEC - Evropsko združenje gradbene dejavnosti


GZS ZGIGM je aktivna polnopravna članica Evropske delodajalske panožne organizacije FIEC.

FIEC - European Construction Industry Federation
Avenue Louise 225
B- 1050 Brussels
T : +32 2 514 55 35
F: +32 2 511 02 76
E: info@fiec.eu
I:  www.fiec.eu

FIEC (Evropsko združenje gradbene dejavnosti) je bil ustanovljen leta 1905 in danes na interesnem področju zastopa 33 nacionalnih združenj  iz 28 držav EU (24), EGP (Švica, Norveška) in kandidatk za EU (Turčija, Hrvaška) katere združujejo gospodarske družbe vseh velikosti z osnovno dejavnostjo gradnja in gradbeništvo. FIEC je skupaj z evropskim sindikatom EFBWW priznan kot evropski partner v socialnem dialogu za področje gradbeništva.

FIEC na svoji spletni strani na zaprtih straneh redno objavlja vse osnutke evropskih dokumentov, letna poročila in druge publikacije pomembne s področja interesa članic FIEC. Tedenske elektronske okrožnice FIEC predstavljajo aktualno področno tematiko in nagovarjajo k aktivnemu sodelovanju pri pripravi sprememb ali novih dokumentov:

  • strateškega pomena s področja gradbeništva in gradnje,
  • področne zakonodaje,
  • panožni pobud,
  • stališč in mnenj,
  • panožnega socialnega dialoga,
  • standardov v gradbeništvu,
  • varnosti in zdravja pri delu,
  • ipd.

   

DRUGI člani FIEC>>>

 

 


Avtor: Zbornica gradbeništva in IGM
Pripeti dokumenti