Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Nomenklatura industrijskih proizvodov - NIP za gradbeništvo


Nomenklatura industrijskih proizvodov (NIP - celotna klasifikacija PREGLED PO POSAMEZNIH LETIH, vir: SURS)

Nomenklatura industrijskih proizvodov (NIP) je seznam industrijskih proizvodov oz skupin proizvodov, ki se uporablja v statistiki industrijske proizvodnje. Proizvode oz. skupine proizvodov se združuje in razvršča v Klasifikacijo proizvodov po dejavnosti in tudi v Standardno klasifikacijo dejavnosti. NIP je slovenska različica PRODCOM liste, standarda Evropske unije, kjer je šifri proizvoda oz. skupine proizvodov iz PRODCOM liste dodano eno mesto za nacionalno poddelitev.

Trenutno veljavna: 

 NIP 2014 - izpis šifer in merskih enot

 Priloga k NIP 2014

Letni podatki o industrijski proizvodnji in prodaji>>>

Avtor: Zbornica gradbeništva in IGM