Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

ARTVET - Obogatena resničnost pri poučevanju v PIU v gradbeništvu


angl. Augmented Reality in Teaching in Construction VET

Vrsta: Erasmus + KA2 -VET
Trajanje: 6 mesecev
Začetek 01/09/2022 – 01/03/2023
Št. projekta: 2022-1-DE02-KA210-VET-000080803
Spletno mesto projekta: Search project results | Erasmus+ (europa.eu)
Konzorcij: 9 organizacij

Projektne novice

Obisk učnega centra IIPLE (v Bologni, Italija) in preizkus XR orodij

Obisk učnega centra IFAPME (Liege, Belgija) in preizkus XR orodij

Obisk učnega centra FLC (Madrid Španija)

O projektu
Konkretni cilji, ki jih projekt ARTVET zasleduje, so: 
- Zaposleni v poklicnem izobraževanju in usposabljanju v projektu naj bi dobili globlji vpogled v možnosti in omejitve razširjene resničnosti (AR); 
- Projektno osebje poklicnega izobraževanja in usposabljanja bo prispevalo k raziskavi o predpogojih za redno osebje poklicnega izobraževanja in usposabljanja (tj. izobraževalce v poklicnem izobraževanju in usposabljanju) za uporabo AR (npr. individualni/osebni pogoji, potrebna tehnična oprema (tablični računalniki, očala AR itd.) in podpora pri tem);
- ARTVET bo vzpostavil novo mrežo centrov poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki uporabljajo AR. 

ARTVET je povezan z naslednjimi prednostnimi nalogami/temami:

Digitalne preobrazbe z razvojem digitalne pripravljenosti, odpornosti in zmogljivosti: AR pomeni naslednji korak v praktičnem poklicnem izobraževanju in usposabljanju, da bi obogatili procese poklicnega izobraževanja in usposabljanja s pomočjo pri poučevanju (in učenju). Centri poklicnega izobraževanja in usposabljanja v tem projektu (večinoma namenjeni malim in srednje velikim podjetjem) se soočajo s to novo tehnologijo, da bi pospešili in približali vrzel med tehnologijo (AR/v prihodnosti tudi VR), ki se začenja uporabljati v (večjih) gradbenih podjetjih, in tehnologijo, ki se poučuje v centrih poklicnega izobraževanja in usposabljanja gradbene panoge na drugi strani. Gradbeni delavci in tudi vajenci bi morali biti že v zgodnji fazi seznanjeni z AR. Zato morajo izobraževalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja (začetno poklicno izobraževanje in usposabljanje - iVET) in predavatelji poklicnega izobraževanja in usposabljanja (stalno poklicno izobraževanje in usposabljanje - poklicno izobraževanje in usposabljanje) omogočiti uporabo AR in obvladovanje tehničnih vmesnikov. S tem bodo postali bolj odporni. Logično je, da si ARTVET prizadeva za krepitev zmogljivosti v centrih poklicnega izobraževanja in usposabljanja z obogatitvijo njihovih ponudb poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter narediti naslednji korak v digitalnem razvoju poklicnega izobraževanja in usposabljanja. 

Omogoča vnos z risbami CAD, ki se prenesejo v kontekst AR in sili centre za poklicno izobraževanje in usposabljanje k bolj dinamičnemu pristopu k obravnavi vsebin poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Lahko se izvede z
tablicami/smartphoni ali očali AR. Na digitalne spretnosti in kompetence se vpliva že prej pri udeležencih usposabljanja v poklicnem izobraževanju in usposabljanju in pozneje tudi pri učencih poklicnega izobraževanja in usposabljanja (iVET in cVET).

Ciljne skupine
- Zaposleni v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, ki so bodisi iz operativnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja, bodisi delajo v centrih poklicnega izobraževanja in usposabljanja v
gradbeništvu ali pa ljudje, ki določajo področje, v katerem delujejo izobraževalci VET, ter soodločajo in predlagajo, kateri tehnični način bo na voljo/priložen v centrih poklicnega izobraževanja in usposabljanja. 
- Učitelji poklicnega izobraževanja in usposabljanja (iVET) / predavatelji poklicnega izobraževanja in usposabljanja (cVET) so posredne ciljne skupine, saj prispevajo k projektu osebja poklicnega izobraževanja in usposabljanja o posebnih delovnih situacijah in digitalno-tehničnih potrebah v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, vendar imajo koristi od novih tehnik (AR), ki se uvajajo, da bi posodobili poučevanje v poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter s tem obogatili svoje delovne profile. 
- Centri poklicnega izobraževanja in usposabljanja bodo razširili svoje zmogljivosti in nadgradili svoja izhodišča s tem novim načinom delovanja poklicnega izobraževanja in usposabljanja v gradbeništvu.

Projektni partnerji
Bildungszentren des Baugewerbes e.V. - Nemčija
Gospodarska zbornica Slovenije - Slovenija
Fundacion Laboral de la Construccion - Španija
Berufsförderungswerk der Bauindustrie NRW GGMBH - Nemčija
Istituto per l'Istruzione Professionale dei Lavoratori Edili della Provincia di Bologna - Italija
Scuola Costruzioni Vicenza Andrea Palladio - Italija
Centre IFAPME Liège-Huy-Verviers ASBL – Belgija
WEKIT Experience Capturing Solutions Limited - Irska
Westdeutscher Handwerkskammertag - Nemčija