Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Projekt BU.G.S. (Building green skills) Gradnja zelenih spretnosti

Trajanje projekta: december 2014 – maj 2016

Projekt Building Green Skills - BU.G.S. je bil odobren s strani Evropske komisije in je financiran v okviru programa PROGRESS in razpisa "Spodbujanje spretnosti za rast in delovna mesta" (VP/2013/010 Akcija 3.1, sektor: gradbeništvo). PROGRESS je program EU za zaposlovanje in socialno solidarnost, ustanovljen za zagotavljanje finančne podpore doseganju ciljev Evropske unije na področju zaposlovanja, socialnih zadev in enakih možnosti, ki prispevajo k doseganju ciljev strategije Evropa 2020.
Glavni cilj 18 mesecev trajajočega projekta BU.G.S  je s pomočjo partnerstva med javnimi in zasebnimi organizacijami ter trgom dela, razviti zelene veščine oziroma spretnosti v gradbeništvu. Projekt BU.G.S. je dobil ime s sklicevanjem na "hrošče" (bugs), in sicer zelene vrzeli v kompetencah, usposobljenosti delavcev, ki lahko škodujejo gospodarski rasti  in strokovnosti v gradbeništvu.
Da bi izkoristili potencial za ustvarjanje delovnih mest v zelenem gospodarstvu in za izpolnitev zahtev EU o zmanjšanju porabe energije v javnih in zasebnih stavbah, je italijanska organizacija Ecipa scarl v sodelovanju z 10 partnerji  zasnovala evropski projekt BU.G.S. z naslednjimi specifičnimi cilji:
 • odkriti in upravljati zelene vrzeli v kvalifikacijah z razvojem uporabnih orodij in metod, ki bi jih uporabljali po vsej Evropi;
 • spodbuditi zelene do/prekvalifikacije v gradbenem sektorju za dostop do novih in ohranitev obstoječih delovnih mest;
 • povezati ponudnike in iskalce zaposlitve;
 • izboljšati konkurenčnost posameznikov in MSP;
 • povečati zeleno gospodarsko rast.

Projektne aktivnosti se bodo izvajale v 4 evropskih državah, in sicer Italija, Avstrija, Slovenija in Hrvaška,  usmerjene pa bodo v gradbeni sektor. Natančneje, neposredne ciljne skupine so izvajalci usposabljanj, posredne pa visoko, srednje in nizko kvalificirani profili projektantov, tehnikov, vodij gradbišč in fizičnih delavcev.

Glavni rezultati projekta BU.G.S. so:

 • razvoj posebnega orodja za t.i. rudarjenje podatkov za analizo in identifikacijo zelenih vrzeli v kvalifikacijah in neujemanja med ponudbo in povpraševanjem;
 • zbiranje dobrih praks in identifikacija manjkajočega znanja in ukrepov na področju usposabljanja;
 • razvoj programov usposabljanja;
 • razvoj spletne platforme s klepetalnico za predavatelje;
 • testiranje učinkovitosti razvitih orodij na pilotnem vzorcu potencialnih uporabnikov;
 • oblikovanje in izvedba spletnega mesta projekta.

Mednarodni konzorcij BU.G.S. je sestavljen iz javnih in zasebnih organizacij, predstavnikov MSP, izvajalcev usposabljanja, raziskovalnih ustanove ter regionalnih in lokalnih subjektov.Partnerji: Unioncamere del Veneto – Eurosportello Veneto, ANCE Trieste, the Regional Economic Union of Slovenia (SDGZ-URES), GZS Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala, GZS Center za poslovno usposabljanje (CPU), Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG), Evropski center za obnovljive energije Güssing (EEE), Obrtničko učilište, Regionalna razvojna agencija Zagreb (Zacorda), Univerza v ZagrebuFakulteta za elektrotehniko in računalništvo. Pokrajini Benečija in Furlanija Julijska krajina sta vključeni v projekt kot pridruženi članici, ki bosta podpirali izvajanje določenih dejavnosti, povezanih predvsem s testiranjem in promocijo končnih rezultatov.

Prvi bilten Gradnja zelenih spretnosti, julij 2015>>>
Drugi bilten Gradnja zelenih spretnosti, november 2015>>>
Tretji bilten Gradnja zelenih spretnosti, marec 2016 >>>