Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Digi-CVET - Razvoj transverzalnih digitalnih kompetenc za vseživljenjsko digitalno poklicno izobraževanje in usposabljanje (PIU) v gradbeništvu


Vrsta: Erasmus + KA2 -VET
Trajanje: 28 mesecev
Začetek 01/11/2021 – 02/03/2024
Št. projekta: 2021-1-DE02-KA220-VET-000025109
Spletno mesto projektaDigi-CVET (google.com)
Konzorcij: koordinator + 5 projektnih partnerjev (BILDUNGSZENTREN DES BAUGEWERBES EV, SCUOLA COSTRUZIONI VICENZA ANDREA PALLADIO, CENTRE IFAPME LIEGE HUY VERVIERS ASBL, GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE, PEDMEDE SOMATEIO, KRÖPELIN PROJEKT GMBH)

O projektnih GZS ZGIGM aktivnostih v slovenskih medijih: 
FINANCE 2022REVIJA GRADBENIKizsek iz revije dec2023, ČASNIK FINANCE: portal TOP GRADBENIŠTVO - članek ZGIGM (tiskana verzija: sken 1sken 2 )

O PROJEKTU
Projekt Digi-CVET (Razvoj transverzalnih digitalnih kompetenc za vseživljenjsko digitalno poklicno izobraževanje in usposabljanje v gradbeništvu) je neposreden odgovor na spremljajoče se potrebe v poklicnem življenju. V bližnji prihodnosti bo približno 9 od 10 delovnih mest zahtevalo vsaj enostavna, do napredna digitalna znanja in kompetence. Zahtevam poklicnega življenja pogosto sledi sprememba poklicnega izobraževanja, ki je vedno bolj digitalno usmerjeno. Tudi Program znanj in spretnosti za Evropo na podlagi izkušenj, ki smo jih pridobili v času COVID-a, poziva h krepitvi znanj in spretnosti na področju digitalizacije.

NAMEN PROJEKTA
Namen projekta je vzpostaviti kulturo poklicnega izobraževanja in usposabljanja v procesu vseživljenjskega učenja, ki je vedno bolj usmerjena v digitalizacijo. S tem bo poklicno izobraževanje in usposabljanje opolnomočeno, postalo bo bolj inovativno in prilagodljivo potrebam na trgu dela. Projekt Digi-CVET bo vzpostavil trajnostno evropsko stičišče za poklicno izobraževanje in usposabljanje, ki bo namenjena ciljnim skupinam za njihove potrebe v maternem jeziku. Aplikacija bo namenjena učencem poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Usmerjena bo v razvoj digitalnih veščin. Namenjena bo tudi učiteljem, vodjem usposabljanja in drugemu osebju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, saj bo ponujala priložnosti za strokovni razvoj. Govorimo o razvoju transverzalnih digitalnih kompetenc, ki jih učenci in učitelji lahko prilagajajo in uporabljajo v okoljih, kjer delujejo. Digitalne transverzalne kompetence, ki jih bodo učenci in učitelji s pomočjo digitalne platforme pridobili, bodo podpirale poklicno izobraževanje in usposabljanje. Ponujene vsebine se bodo dopolnjevale in pozitivno vplivale na razvoj poklicnih veščin.

NAMEN PROJEKTA JE DOSEČI 6 GLAVNIH CILJEV:
1. Digitalni tečaj ciljni skupini (SOK 4 in več) ponuja možnosti z digitalnimi aplikacijami in vsebinami s področja gradbene industrije navdušiti mlade za delo v gradbeništvu. S pomočjo digitalne platforme želimo industrijo gradbeništva prikazati kot sodobno, inovativno in v prihodnost usmerjeno dejavnost. To bo v pomoč delodajalcem pri iskanju talentov na trgu dela ali izobraževalnim organizacijam v prehodnem obdobju med šolo in zaposlitvijo.

2. Razvoj digitalne platforme z vsebinami za pridobitev horizontalnih digitalnih znanj s poudarkom na gradbeništvu za potrebe vseživljenjskega poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU).

3. Digi-CVET bo razvil učni modul vseživljenjskega poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU) z digitalnim sodelovanjem v oblaku. Poudarek bo na skupnem podatkovnem okolju (CDE) kot glavnem orodju za sodelovanje v BIM-u za izmenjavo podatkov med projektanti BIM-a. Prikazane bodo tudi vloge in odgovornosti pri poučevanju ter načini sodelovanja in prikaza podatkov pri BIM tehnologiji. 

4. Glavni "nastajajoči tehnologiji" kot sta obogatena resničnost (AR) in informacijsko modeliranje zgradb (BIM) bosta predmeta nove programske ponudbe vseživljenjskega PIU v smislu opredelitve njunega pomena v prihodnosti, splošne in praktične pomoči učencem.

5. Projekt bo v pomoč ciljnim skupinam, ki večinoma izhajajo iz srednjega menedžmenta v MSP ali samim podjetnikom, pri uporabi digitalizacije pri Employer Brandingu (blagovni znamki podjetja). Employer Branding je ali lahko postane gonilna sila za privabljanje in ohranjanje zaposlenih v MSP. MSP se namreč soočajo z resnimi izzivi pri iskanju kadra zaradi konkurenčnosti na trgu dela z A9 velikimi gradbenimi podjetji in b) drugimi industrijami.

6. Cilj št. 6 bo združil cilje od 1 do 5 na prilagojeni tehnični platformi ILIAS. Platforma bo razvita kot odzivno orodje s poudarkom na gradbeni industriji. Od začetka projekta bo razvoj platforme urejen po vsebinah in bo prilagojena za vseživljenjsko PIU. Platforma ILIAS bo razvita na način, da bo uporabna tudi po zaključku projekta.

IN ŠE
S projektom Digi-CVET bodo v državah partnericah projekta obravnavane nekatere glavne pomanjkljivosti v gradbeništvu. Namen projekta je izboljšati digitalno komunikacijo v dejavnosti gradbeništva, izboljšati podobo gradbene industrije s spoštovanjem poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter pomagati MSP, da bodo privlačnejša za iskalce zaposlitve. Projekt bo pokazal, kako pomembni sta "nastajajoči tehnologiji" (AR in BIM) v prihodnosti gradbene industrije.

Učni moduli z vsebinami za nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje so na voljo na naslednjih povezavah: