Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Digi-CVET - Razvoj prečnih digitalnih kompetenc za stalno digitalno PIU v gradbeništvu


Vrsta: Erasmus + KA2 -VET
Trajanje: 28 mesecev
Začetek 01/11/2021 – 02/003/2024
Št. projekta: 2021-1-DE02-KA220-VET-000025109
Spletna stran projekta:…
Konzorcij: koordinator + 5 projektnih partnerjev