Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Digi-CVET - Razvoj prečnih digitalnih kompetenc za stalno digitalno PIU v gradbeništvu


Vrsta: Erasmus + KA2 -VET
Trajanje: 28 mesecev
Začetek 01/11/2021 – 02/03/2024
Št. projekta: 2021-1-DE02-KA220-VET-000025109
Spletno mesto projektaDigi-CVET (google.com)
Konzorcij: koordinator + 5 projektnih partnerjev (BILDUNGSZENTREN DES BAUGEWERBES EV, SCUOLA COSTRUZIONI VICENZA ANDREA PALLADIO, CENTRE IFAPME LIEGE HUY VERVIERS ASBL, GOSPODARSKA ZBORNICA
SLOVENIJE, PEDMEDE SOMATEIO, Kröpelin Projekt GmbH)