Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

EMBRAND – Znamčenje delodajalcev

Vrsta: Erasmus + KA2 - VET
Trajanje: 22 mesecev
Začetek: 1/9/2020-30/6/2022
Št. projekta: 2020-1-DE02-KA202-007381
Uradno spl. mesto na portalu EK: Erasmus+ project card | Erasmus+ (europa.eu)
Spletno mesto projekta:
 https://sites.google.com/view/embrand 

O projektu: EmBrand iniciative se deloma usmerja v kontekst privabljanja mladih v sistem vajeništva in usvajanje znanja in spretnosti za ustvarjanje poklicne kariere, deloma pa se usmerja i v mala in srednje velika podjetja (MSP), ki se soočajo z različnimi ovirami pri iskanju, zaposlovanju in zadržanju vajencev. Slednja namreč zaradi strukturne pomanjkljivosti kot tudi zaradi omejenih finančnih virov v primerjavi z velikimi podjetji ne zaposlujejo ustreznega strokovnega osebja. Danes je bolj kot prej pomembno obdržati usposobljen delovni kader v podjetju. Statistika v gradbeništvu kaže veliko fluktuacijo v primerjavi z ostalimi dejavnostmi. Bistvo EmBrand iniciative je uravnotežiti omenjeno strukturno pomanjkljivost z razvojem posebnih instrumentov. EmBrand bo preučil usklajevanje interesov med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela s predstavitvijo poklicnih možnosti za mlade v MSP ter možnostmi za izpopolnjevanje teh kadrov v MSP. Vse to mora voditi v izboljšanje podobe gradbene dejavnosti na trgu dela  in jo narediti bolj prodajljivo. Cilj EmBranda je torej opredelitev načinov za izpopolnjevanje kadrovskih strokovnjakov v MSP, ki se morajo spopadati z inovativnimi načini za privabljanje dijakov v šolah v sistem vajeništva in / ali privabljanjem usposobljenih delavcev za kvalificirano delo. Poseben poudarek je namenjen izmenjavi načinov in instrumentov za prenos znanj med MSP in iskanju rešitev kako bolje konkurirati velikim podjetjem na trgu dela ali se postaviti ob bok drugim dejavnostim, ki iščejo svoje nove sodelavce v istih ciljnih skupinah. Treba je podpreti že zaposlene v MSP, jih opremiti z znanjem in razviti strategijo za privabljanje zaposlenih kot bodočih sodelavcev.

Bilten EMBRAND projekta 1. poročilo EMBRAND (raziskava vrste & vsebine aktivnosti znamčenja delodajalcev po sodelujočih državah)

4  fokusna predavanja  o znamčenju delodajalcev:

1. trenerka v Nemčiji-Munchen: Nadja Zöttl, predstavitev
2. trener v Španiji v Madridu: Bill Holden
3. trener v Italiji v Vicenzi: Livio Gemmo 
4. trener V Sloveniji v Ljubljani: Adecco: Luka Peter Medved in Mirela Kurt in Funkit Marketing : Marko Filipič in Marjana Bratuša

Uporabni spletni naslovi povezani s tematiko:
2021 Employer Branding Academy 2021
EMPLOYER BRANDING REPORT 2021 BY UNIVERSUM

Slovenski certifikat s področja znamčenja delodajalcev:
Družbeno odgovoren delodajalec

Iniciativa časnika Dnevnik: Zlata nit

1) 
Izbor najboljših zaposlovalcev
2) Natečaj za priznanje SPP: Z leti še vedno zavzeti
3) Natečaj Zlata praksa