Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

GUPP – Nadgrajevanje kompetenc za zeleno javno naročanje EU za storitve gradnje


Vrsta: Erasmus + KA2 -VET
Trajanje: 26  mesecev
Začetek: 01/10/2020-30/11/2022
Št. projekta: 2020-1-FR01-KA204-080421
Spletno mesto projektahttps://gupp.gzs.si/Rezultati projekta:
IO1 - Zeleni priročnik: Instrument o regulativnem okviru in praksi GPP na področju gradbenih del, Nadnacionalno poročilo (November 2021) 
- povzetek v slovenskem jeziku 
- celotno poročilo v angleškem jeziku 

IO2 - Razvoj GUPP samostojnega kurikuluma za krepitev zmogljivosti 
-izvedba nacionalna fokusne skupine z nacionalnimi deležniki 7.12.2021

IO3 - Spletna platforma GUPP, inovativno orodje za e-izobraževanje in e-učenje
-zasnova fokusnega učnega okolje za podporo e-izobraževanja in e-učenja ter sodelovanje med deležniki
-predstavitev nove brezplačne spletne učne spletne platforme GUPP MOODLE: september 2022 - vabljeni predstavniki javnih naročnikov - zelena JN gradenj
-dostop in vpis v novo učno platformo GUPP MOODLE

IO4 - Sodelovanje z GUPP pri "zelenih javnih naročilih gradenj", skupno več kot 100 zaposlenih iz javnih organov iz vseh sodelujočih držav usposobljenih z GUPP tečajem ter razvoj Političnih priporočil za bolj okolju prijazna javna naročila z operativnimi smernicami

Posnetek dogodka v Sloveniji 15.9.2022


O projektu:

Letno državni organi v EU za javni naročila porabijo 14% BDP, kar znaša več kot 1,9 milijarde EUR. V ta namen je vzpodbujanje zelenega javnega naročanja eden izmed ključnih dejavnikov vzpodbujanja učinkovite rabe virov in zelene rasti, kot je bilo poudarjeno v nedavno predlaganem Evropskem zelenem dogovoru. Javni sektor zlasti pri gradbenih delih pri tem igra ključno vlogo. Gradbeništvo predstavlja sektor z intenzivno porabo virov, zaradi česar je zeleno javno naročanje ključen dejavnik za manjši vpliv na okolje in doseganje trajnostni in energetske učinkovitosti EU okolja. Države EU pa se pri izvajanju zelenega javnega naročanja še vedno srečujejo s številnimi ovirami, kot so pomanjkanje informacij in usposobljenosti, pomanjkanje poznavanja meril in standardov, ki izpolnjujejo pogoje zelenega javnega naročanja, neustrezen kader in omejen prenos znanja med izvajalci in izobraževalnim sektorjem. Izvajanje projekta GUPP predvideva iskanje rešitev omenjenih izzivov s pomočjo razvijanja zmogljivosti gradnje, razvijanju priložnosti učenja zaposlenih javnega sektorja ter drugih služb pri izvajanju zelenih javnih naročil. Projekt GUPP predvideva splošen vpliv na gradbeni sektor pri pospešenem prehodu na krožno gospodarstvo z učinkovito rabo virov v smeri energetskih in okoljskih ciljev EU. Poleg tega se pričakuje tudi povečanje zmogljivosti izobraževalnega sektorja za spopadanje z omenjenimi izzivi z vključevanjem inovativnih učnih orodij in zagotavljanje kakovostnih učnih možnosti za odrasle, prilagojenih glede na učne potrebe posameznika.

Projekt na splošno predvideva:
-   Omogočiti vedenjske spremembe ključnih interesnih skupin vključenih v postopek javnega naročanja, ki vzpodbuja trajnostno in krožno gospodarstvož
-   Vzpodbujanje učinkovite rabe virov in zelene rasti s strani državnih organov
-   Olajšati prenos znanja med ključnimi interesnimi skupinami na področju javnega naročanja in izobraževalnim sektorjem ter povečati ozaveščenost o vplivu ocene življenjskega kroga na okolje
-   Okrepiti čezmejni socialni dialog med pomembnimi interesnimi skupinami

Omenjeni rezultati bodo doseženi z implementacijo naslednjih dopolnilnih dejavnosti in inovativnih rezultatov:
-     Razvoj Zelene knjige, regulativnega okvirja zelenega javnega naročanja in izvajanja gradbenih del v praski, ki bo pripomogla k boljšemu razumevanju procesa zelenega javnega naročanja in izzivov, s katerimi se sooča proces pri prenosu v gradbeništvo
-    Razvoj programa zelenega javnega naročanja v gradbeništvu, ki bo vključenim skupinam (zaposleni na področju javnih naročil, strokovnjaki na področju gradbenih del) z aktualnimi informaciji in vidiki zagotovil poznavanje področja zelenega javnega naročanja
-   Razvoj platforme zelenega javnega naročanja, spletnega središča, ki bo služilo kot inovativno orodje za e-izobraževanje in združevalo najnovejše novice, dogodke in informacije o zelenem javnem naročanju, izboljšalo socialni dialog in sodelovanje vključenih skupin ter prenos znanja med njimi
-   Sodelovanje področja zelenega javnega naročanja z gradbeništvom, kar bo preko pilotnega programa olajšano z minimalnim dodatnim številom 100-tih zaposlenih na področju javnih naročil, za zagotavljanje informacij in podatkov zbranih v okviru prejšnjih priporočil politike za interesne skupine in državne organe pa še z dodatnimi 40 zaposlenimi.

Ciljne skupine projekta zajemajo državne organe, javne naročnike na regionalni in nacionalni ravni, vključno z glavnimi interesnimi skupinami, ki predstavljajo gradbeni sektor, politike, socialne partnerje in subjekte, vključene v proces javnega naročanja, pa tudi izobraževalni sektor z izvajalci izobraževanja odraslih.

Predvideni vpliv projekta bo omogočen s pomočjo sodelovanja 5 projektnih partnerjev iz 4 različnih EU držav (Francije, Slovenije, Grčije in Irske), ki predstavljajo gradbeni in izobraževalni sektor ter državne organe na regionalni in nacionalni ravni. Njihovo strokovno znanje, ozadje in poznavanje področja zelenega javnega naročanja se dopolnjujejo, kar zagotavlja dober izkoristek projekta in njegovih rezultatov.

Partnerji projekta: 
- Office de l'Environnement de la Corse – Francija
- PEDMEDE SOMATEIO – Grčija
- GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE – Slovenija
- MANAGING AUTHORITY OF OPERATIONAL PROGRAMME ‘TRANSPORT INFRASTRUCTURES, ENVIRONMENT and SUSTAINABLE DEVELOPMENT – Grčija
- Technological University of the Shannon: Midlands Midwest - Irska

 
Projekt je sofinanciran s strani  EU programa Erasmus+.