Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

ICONS: Inovacije na gradbišču


ČAS TRAJANJA PROJEKTA: 1/12/2019 - 28/02/2022
ŠT. PROJEKTA (ID): 2019-1-IT01-KA202-007445, Erasmus + KA2 -VET
URADNO SPLETNO MESTO PROJEKTA>>> 
PROJEKTNI LETAK>>>
BILTEN PROJEKTA>>>  

AKTUALNO:
JANUAR 2022: VSI ODTENKI BIM - INFO DAN
NOVEMBER 2021-JANUAR 2022: Vpeljava modula v izobraževalne ustanove in promocija med podjetji
OKTOBER 2021: V celoti v slovenski jezik preveden tečaj za usvajanje BIM: Gradivo za učitelje pedagoge in mentorje v podjetjih >>
SEPTEMBER: Imenovanje delovne skupine pri CPI za prenovo dela učnega kurikula v gradbenih šolah: dodajanje vsebin s področja gradbeništva v luči usvajanja digitalnih spretnosti in poznavanja okolja BIM
JUNIJ IN SEPTEMBER 2021: Srečanje z ravnatelji in učitelji srednjih in višjih gradbenih šol in CPI (preko spleta)
JUNIJ 2021: Posnetek predavanja NAČRTUJEMO IN GRADIMO Z BIM
JUNIJ 2021: Uradna predstavitev rezultatov projekta v Slovenijipredstavitev projekta na dogodku
APRIL 2021Mednarodni info dogodek o BIM za učitelje in mentorje v podjetjih>> (preko spleta)

INFO DAN PROJEKTA-ZAKLJUČNA PREDSTAVITEV

OPIS IN NAMEN PROJEKTA:
Namen projekta je odzvati se na razkorak v spretnostih med vodstvenimi in operativnimi delavci, ki sodelujejo pri operacionalizaciji BIM  in sicer tako, da slednje usposobi za razumevanje projektov zasnovanih v BIM, s posebnimi moduli za usposabljanje in podporo APP. Njegov poseben cilj je izboljšati kakovost (in produktivnost) delovnih mest delavcev s povečanjem digitalnih znanj in usvajanjem spretnosti povezanih z BIM in posledično pomagati spodbujati produktivnost in trajnost gradbenega sektorja v Evropi. Projekt naj bi olajšal dialog med strokovnjaki, ki so odgovorni za projektiranje stavbe, in delavci, delojemalci in delavci, ki gradbena dela materialno realizirajo.

CILJ:
Ustvariti prilagojen model usposabljanja, da bi visoko tehnične kompleksne nize informacij v BIM strukturi prevedli v modaliteto, ki jo lahko preberejo, razumejo in obdelujejo nestrokovnjaki.

REZULTATI:
Prosimo, da ocenite vse rezultate tukaj: ICONS - Evalvacijski vprašalnik o novem učnem gradivu (ppt) in vsebini aplikacije>>
Primer učnega testa o BIM, za učitelje - z rešitvami (doc oblika) & Učni test o BIM, za dijake/študente -brez rešitev (MS Forms oblika)

IO 1: Usklajen v BIM usmerjen tečaj za delavce 4.0 v gradbeništvu kot prezentacija ppt za učne namene s kratkim pojmovnikom
Gre za usposabljanje, namenjeno delavcem gradbenega sektorja, katerega namen je izboljšanje njihovih spretnosti pri branju in obdelavi tehničnih informacij, skladno s integriranim projektnim sistemom, ki ga je uvedel ti gradbeni informacijski modeli.
PRIČAKOVANI REZULTATI: Poseben tečaj usposabljanja za delavce v visokogradnji, namenjen prevajanju zapletenih tehničnih informacij, ki so navadno naslovljeni na strokovnjake, v jezik, ki ga ti delavci razumejo in zlahka obdelajo.

IO 2: Mobilna aplikacija za delavce 4.0 v gradbeništvu kot učno obogateno orodje
Aplikacija je na voljo na Google Play in App Store

‎ICONS en App Store (apple.com)
Innovation in CONstruction Sites – Aplikacije v Googlu Play (google.com)
Vzporedno z razvojem modulov za usposabljanje bo na gradbiščih razvita aplikacija, posebej preučena za delavce z modrimi ovratniki. Aplikacija bo pedagoško orodje, nekakšen intuitiven priročnik, z jasnimi in pripravljenimi navodili za preprosta in ključna dejanja, ki jih bo delavec morda moral storiti na gradbišču. 
PRIČAKOVANI REZULTATIInovativna aplikacija, v kateri so BIM vsebine in okolje za namen usposabljanja shranjene in lahko dostopne gradbenim delavcem med vsakodnevnimi opravili na gradbišču. Delavcem bo predstavljala tehnično podporo, ki jim pomaga pri uporabi informacij (programske opreme itd.) integriranega sistema upravljanja gradbišča. 

IO 3: E-vodič Pot do digitalizacije za delavce 4.0: metode in orodja podporno pedagoško gradivo za učitelje in trenerje
E-vodnik bo vseboval vsebino IO1 in glavne napotke o uporabi aplikacije (IO2) in bo na voljo v 4 jezikih: italijanski, nemški, angleški, slovenski in španski.
PRIČAKOVANI REZULTATI: E-vodnik z vsebino usposabljanja, metodami in priporočili razvitimi kot odziv na povratne informacije delavcev po testiranju aplikacije. E-vodnik je namenjen pedagoškemu in andragoškemu kadru.

UČINEK:
Jedro projekta so torej trije intelektualni rezultati (IO), ki predvidevajo dejavnosti za krepitev strateškega in operativnega sodelovanja med akterji v gradbenem sektorju.
Ko bodo končane, bo potekalo usposabljanje za trenerje BIM, na katerem bodo strokovni BIM trenerji oziroma mentorji iz partnerske države poučeni o uporabi modulov usposabljanja in delovanju APP ter o meritvah in sklicevanju na povratne informacije iz učencev. Tej aktivnosti bodo sledile pilotske aktivnosti (testiranje) na lokalni ravni izvajali usposobljeni strokovnjaki, da bodo potrdili in prilagodili orodja BIM, razvita v projektu. 
Končno bodo po modulih za usposabljanje in potrjevanju APP vsi partnerji organizirali lokalne diseminacijske dogodke za širjenje rezultatov projektov med mednarodnimi, nacionalnimi in lokalnimi deležniki v gradbenem sektorju.
Večje znanje delavcev o ključnih informacijah glede življenjskega cikla gradnje in sistemih, potrebnih za njihovo izvajanje (programska oprema itd.), ki bi jih lahko vsebovali BIM.
Boljša koordinacija in komunikacija med akterji, vključenimi v prve faze gradbenega procesa, v skladu s strukturo BIM (programiranje, oblikovanje) in tistimi, ki sodelujejo v drugi (realizacija, vzdrževanje).

CILJNE SKUPINE:
• PIU organizacije (Ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja)
Sodelovali bodo v mednarodnem usposabljanju trenerjev (ko bo program usposabljanja in aplikacija pripravljena), da bodo ustrezno usposobljeni za prenos teh informacij (vsebine in metod) končnim uporabnikom. Dvanajst trenerjev se bo udeležilo usposabljanja trenerjev, ki bodo predstavljali partnerske organizacije in druge povezane ponudnike poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki so del njihovih mrež
• UČENCI IN DELAVCI
Študentje, ki so vpisani v tečaje poklicnega izobraževanja in usposabljanja na področju gradbeništva, pa tudi delovodje in delavci z modrimi ovratniki. Pozornost bo namenjena uravnoteženi izbiri študentov in delavcev s konsolidiranimi izkušnjami.

KAKO LAHKO Z NAMI SODELUJETE:
BIM trenerje in strokovnjake vabimo, da se nam pridružite na mednarodnem večdnevnem usposabljanja in spoznavanja BIM trenerjev in mentorjev (na stroške GZS ZGIGM).
Testirajte ICONS BIM modul z vašimi učenci in študenti ter delite z nami vašo izkušnjo in nam pomagajte izboljšati novo brezplačno aplikacije in njene vsebine.

INFORMATIVNI BILTEN PROJEKTA:
1. BILTEN: Partnerji projekta ICONS z veseljem objavljajo in objavljajo prvo večjezični bilten, kjer boste našli več informacij o projektu, partnerjih in njegovih ciljih. Pravkar smo začeli skupno pot za spodbujanje spretnosti digitalizacije v gradbenem sektorju in z vami želimo deliti naše novice, dejavnosti in rezultate. Za več informacij o projektu preberite bilten in se naročite nanj.

PROJEKTNI KONZORCIJ (kdo sodeluje v tej iniciativi):

7 partnerjev: 
1. SCUOLA COSTRUZIONI VICENZA -  koordinator
2. BILDUNGSZENTREN DES BAUGEWERBES EV -BZB 
3. GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE - GZS ZGIGM 
4. WESTDEUTSCHER HANDWERKSKAMMERTAG - WHKT
5. COVENTRY UNIVERSITY - CU
6. FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION - FLC
7. UNIVERSITAT DE VALENCIA.

POVEZANE TEME: 
SIST: BIM standardi, BIM tehnični odbor
IZS: PRIROČNIK ZA PRIPRAVO PROJEKTNE NALOGE ZA IMPLEMENTACIJO BIM-PRISTOPA ZA GRADNJE

SIBIM združenje:  Priročnik za uvedbo informacijskega modeliranja gradenj v evropskem javnem sektorjuAkcijski načrt uvedbe digitalizacije na področju grajenega okolja v RS-nesprejet
BIM pojmovnik (samo angleški)

KONTAKT ZA SLOVENIJO: 
GZS ZGIGMValentina Kuzma, valentina.kuzma@gzs.si
UM FGPA: Sara Filipa Guerra De Oliveira, sara.guerraoliveira@um.si

Projekt ICONS je sofinanciran s strani EU programa Erasmus+.