Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Projekt PROFILI


Oblikovanje čezmejne platforme storitev za izboljšanje procesov širšega področja gradbenih objektov

Trajanje projekta: november 2011 – april 2014


GZS Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala je sodelovala kot projektni partner v projektu PROFILI. Projekt je bil čezmejnega značaja in se je navezoval na tesnejše in bolj sektorsko fokusirano slovensko in italijansko poslovno sodelovanje na področju javnih indvesticij in gradbeništva; glej>>> POVZETEK PROJEKTA PROFILI.

PANOŽNI PROJEKTNI DOGODKI:
Za dogodke organizirane v okviru projekta PROFILI in tematsko usmerjene v javne investicije, javno-zasebno partnerstvo in krepitev čezmejnega poslovno sodelovanje poglejte uradno stran projekta PROFILI
Poglej dogodke PROFILI>>>

PANOŽNE POSLOVNE PRILOŽNOSTI:
Spletna platforma nabora aktualnih poslovnih priložnosti projektov izgradnje (javnih investicij v pripravi) na čezmejnem območju.

PANOŽNE PROJEKTNE PUBLIKACIJE:
Publikacije izdane v okviru projekta PROFILI so diseminacijski priročnik dobrih praks s področja javno-zasebnega partnerstva in monografija o izvedenih fokusnih skupinah v lokalnih čezmejnih skupnostih ter o zaključkih raziskave te teamtike v JZP v Italiji in Sloveniji dostopne tudi na uradni strani projekta PROFILI, ter spletnih straneh vseh slovenskih sodelujočih organizacij:
-GZS Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala
-
Zavod za gradbeništvo Slovenije
-
Območna obrtno - podjetniška zbornica Nova Gorica
-
Območna obrtno - podjetniška zbornica Sežana


Poglej tudi:

Projekt je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.


Cilji projekta PROFILI

Splošni cilj projekta je uresničitev informativnega sistema za integracijo in koordiniranje sposobnosti in tehnologij za načrtovanje, izvajanje in upravljanje projektov na gradbeniškem področju z namenom spodbujanja stikov med ponudbo in povpraševanjem v sklopu pobud javnega zasebnega partnerstva.

Projekt PROFILI je torej poseg v podporo razvoja majhnih in srednjih podjetij in javnih ustanov. Ta sistem, ki se bo konkretno pokazal v promociji/uresničitvi omrežij storitev za čezmejna podjetja, bo okrepil izmenjavo znanj med podjetji in zagotovil povečanje konkurenčnosti na območju, poživitev gospodarskih zvez in širitev trga. Javne ustanove bodo lahko torej lažje izvajale pobude javnega zasebnega partnerstva.

Projekt je usmerjen k okrepitvi konkurenčnosti majhnih in srednjih podjetij preko razvoja dveh bistvenih aktivnosti čezmejnega sodelovanja: med podjetji in med podjetji in institucijami. Projekt ima naslednje operativne cilje organizacijske, strateške in tržne vrste:

 • Namestitev čezmejne ploščadi storitev za podporo konkurenčnosti širšega področja gradbeništva (PROFILI), ki naj pospeši procese prenosa znanj in naj izboljša upravljanje, integracijo in koordinacijo med-podjetnih postopkov v okviru širšega področja gradbeništva;
 • Podpora tehnološkemu prenosu in širjenju novih praks z namenom povečanja konkurenčnosti in inovativnosti postopkov, proizvodov in storitev na širšem gradbenem področju;
 • Integracija in koordinacija med partnerji (javnimi in zasebnimi) pri načrtovanju, uresničevanju in upravljanju podjetniških praks na področju gradbeništva, z namenom izboljšanja postopkov zbiranja dobaviteljev, načrtovanja in uresničevanja (zmanjšanje stroškov in časa) za podjetja in javne uprave;
 • Podpora podjetjem pri razvoju postopkov internacionalizacije in načrtovalne, tehnološke, organizacijske, upravne odličnosti in odličnosti materialov v okviru širšega področja gradbeništva na celotnem čezmejnem območju;
 • Izboljšanje zmožnosti sprejetja in proizvajanja novih znanj s strani širšega področja gradbeništva z namenom povišanja konkurenčnega in inovacijskega profila podjetji tega področja;
 • Koordinacija in podpora za inovacijo podjetij z omogočanjem strukturiranja inovacije in z novimi sinergijami področja v inovacijskih programih;
 • Poenostavitev birokratskih postopkov za objavo razpisov in selekcijo projektov javnih zasebnih partnerstev s ciljem lažje udeležbe zasebnikov in zmanjšanja stroškov za udeležbo javnih uprav;
 • Podpora, preko aktivnosti spremljanja in aktivnosti benchmarkinga ter definiranje dobrih praks za javne uprave in še zlasti za občine, pri sestavljanju projektov javnega zasebnega partnerstva, ki naj odgovarjajo kriterijem kakovosti in inovacije v načrtovanju in izvajanju;
 • Izvajanje aktivnosti spremljanja in aktivnosti benchmarkinga ter definiranje dobrih praks za javno upravo in za majhna in srednja podjetja pri sestavi business plan-ov in načrtov za project financing v projektih javnega zasebnega partnerstva;
 • Določanje pobud javnega zasebnega partnerstva, ki bodo preko javnega povpraševanja pospešile uporabo inovativnih postopkov in ekonomskih ukrepov in ki bodo javni upravi omogočili boljše orientiranje;
 • Izvajanje storitve monitoriranja aktivnosti javnega zasebnega partnerstva za podjetja z namenom spodbujanja čezmejnih partnerstev med zasebniki in javnimi ustanovami, širjenja trga in povečanja konkurenčnosti na tem območju.

Aktivnosti benchmarkinga in definiranje dobrih praks za majhna in srednja podjetja zagotavljajo ne le trajnost projekta, ampak tudi način pomnoževanja novih sposobnosti in znanj znotraj širšega območja gradbeništva po zaslugi med-podjetnih in med-področnih zvez, ki so tipične za to področje. Projekt PROFILI lahko čezmejnemu področju gradbeništva omogoča sposobnost pravočasnega odgovora na izzive gospodarstva in znanja in večjo konkurenčnost majhnih in srednjih podjetij.

Delovno srečanje PROFILI, julij Sežana 2013: Aljana Skok, Boža Loverčič Špacapan, Marija Rogan Šik, Jože Renar, Valentina Kuzma (od leve proti desni)Delovno srečanje PROFILI v Portorožu, november 2013: Aljana Skok, Doris Požar, Maja Lampe, Valentina Kuzma, Jože Renar, Marjan Japelj, Egon Milost (od leve proti desni)


Avtor: GZS ZGIGM
Pripeti dokumenti