Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

SMEEGE - Predstavniki malih in srednjih podjetij gredo v Evropo


Vrsta: Erasmus + KA2 - VET
Trajanje: 18  mesecev
Začetek: 1/10/2020-31/3/2022
Št. projekta
2020-1-DE02-KA202-007369

Spletno mestosmeege.eu

AKTUALNO:

Predstavnike gradbenih podjetij smo jeseni 2021 povabili na neformalno druženje v Španijo, z namenom predstavitve izkušenj in prednosti bivanja v tujini - 22. - 26.11.2021, v Madridu. Spremljala jih je GZS ZGIGM strokovna služba, ki je skupaj s koordinatorjem organizirala ogled gradbenih učnih centrov, pogovor z javnimi ustanovami v podporo podjetništvu, mobilnosti, pedagoških pristopov in mreženje s tujimi predstavniki gradbenih šol in podjetji. Več o ekskurziji si lahko preberete tukaj >>

Cilj projekta: Cilj projekta SMEEGE je odločevalcem (direktorjem) v malih in srednje velikih podjetjih (MSP-jih) predstaviti prednosti mobilnosti. To bomo storili s posredovanjem informacij podjetjem in razvojem pristopov za podjetja, da bodo pripravnike poslali v tujino, kjer bodo opravili del svojega pripravništva, in da bodo poudarjali prednosti usposabljanja v tujini za podjetja.

Faze projekta:  
Faza I
V prvi fazi bo poudarek na prepoznavanju trendov mobilnosti v poklicnem izobraževanju.
Rezultati prve faze 

Faza II
Druga faza bo vključevala razgovore z direktorji, izobraževalnimi delavci in udeleženci izobraževanj z mednarodnimi izkušnjami, ki bodo pojasnili, kako so se udeleženci izobraževanj in usposabljanj ter direktorji okoristili v tujini.
Faza III 
V času tretje faze je načrtovano potovanje do projektnih partnerjev. Za direktorje je predviden obisk projektnih partnerjev v Madridu. Večdnevni obisk bo na eni strani pokazal prednosti mobilnosti, na drugi strani bo to priložnost za mreženje. Sodelujoča podjetja bodo lahko kot partnerji razvili mednarodno strategijo.
Faza IV
V zaključni fazi bo potekala revizija projekta. Zbrani in objavljeni bodo vsi podatki.

Konzorcij projekta se strinja, da je mobilnost v vse bolj globalizirani Evropi absolutna dodana vrednost za mlade, da internacionalizirajo svoje izkušnje in spretnosti. Cilji mobilnosti Evropske unije poudarjajo to dejstvo. SMEEGE direktorje pripelje do kraja, kjer poteka mobilnost pripravnikov: v tujino.

Partnerska srečanja:
1. srečanje – Uvod v projekt
2. srečanje – Priprava smernic za razgovor
3. srečanje – Prvi zaključki
4. srečanje – Analize in zasnove projekta
5. srečanje – Izkušnje direktorjev v tujini
6. srečanje – Revizija zbranih vsebin
7. srečanje – Zaključno srečanje

Partnerji konzorcija:
TALENTBRÜCKE GMBH & CO. KG (D)
BFW – BERUFSFÖRDERUNGSWERK DER BAUINDUSTRIE NRW GGMBH (D)
LUX – LUX IMPULS GMBH (D)
SCVAP – SCUOLA CONSTRUZIONI VICENZA ANDREA PALLADIO (IT)
IFC – INTERNATIONAL FORMATION CENTER S.L. (ES)
IFAPME – CENTRE IFAPME LIEGE-HUY-VERVIERS ASBL (B)
GZS – GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE(SLO)
 
Projekt  je sofinanciran s strani  EU programa Erasmus+.