Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Objava javnih obravnav osnutkov novih standardov


Osnutki standardov so za razliko od sprejetih standardov brezplačni, mesečno pa aktualne osnutke objavljajo na spletnih straneh www.sist.si.

Javna obravnava standardov je časovno omejena (ca. 30 dni!).

Javne obravnave standardov so dosegljive v pdf. obliki brazplačno na naslovu od jeseni 2012 na SIST e-JAVNA OBR. portalu tukaj (vsi uporabniki se morate pred tem obvezno registrirati-registracija je brezplačna in hitra).

KONTAKTNA TOČKA: SLOVENSKI INŠTITUT ZA STANDARDIZACIJO, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana
tel:         01 478 3068, e-pošta: enisa.smrkovic@sist.si

 


Avtor: GZS ZGIGM