Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Izobraževalne ustanove in programi na področju gradbeništva


Publikacija: SISTEM KVALIFIKACIJ NA PODROČJU GRADBENIŠTVA, ARHITEKTURE, PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN URBANIZMA - 2020

PREGLEDNA PROMOCIJSKA MAPA - IZOBRAŽEVANJE, NAZIVI, PROGRAMI NA PODROČJU GRADBENIŠTVA - 2017

V spodnjih tabelah so našteti zavodi, ki izvajajo izobraževalne in študijske programe na področju gradbeništva, arhitekture, prostorskega načrtovanja in urbanizma in v grafu prikazujemo njihovo regionalno razpršenost.

Tabela: Izobraževalne institucije srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja

Šola

Program

Kat. pr.

Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor

Gradbeni tehnik

Srednje tehnično strokovno izobraževanje (stsi)

Gradbeni tehnik (pti)

Poklicno-tehniško izobraževanje (pti)

Izvajalec suhomontažne gradnje

Srednje poklicno izobraževanje (spi)

Pomočnik pri tehnologiji gradnje

Nižje poklicno izobraževanje (npi)

Tesar

Srednje poklicno izobraževanje (spi)

Zidar

Srednje poklicno izobraževanje (spi)

Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana

Gradbeni tehnik

Srednje tehnično strokovno izobraževanje (stsi)

Gradbeni tehnik (pti)

Poklicno-tehniško izobraževanje (pti)

Pomočnik pri tehnologiji gradnje

Nižje poklicno izobraževanje (npi)

Tesar

Srednje poklicno izobraževanje (spi)

Upravljalec težke gradbene mehanizacije

Srednje poklicno izobraževanje (spi)

Zidar

Srednje poklicno izobraževanje (spi)

Šolski center Celje, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja

Gradbeni tehnik

Srednje tehnično strokovno izobraževanje (stsi)

Izvajalec suhomontažne gradnje

Srednje poklicno izobraževanje (spi)

Pomočnik pri tehnologiji gradnje

Nižje poklicno izobraževanje (npi)

Tesar

Srednje poklicno izobraževanje (spi)

Zidar

Srednje poklicno izobraževanje (spi)

Šolski center Kranj, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola

Gradbeni tehnik

Srednje tehnično strokovno izobraževanje (stsi)

Gradbeni tehnik (pti)

Poklicno-tehniško izobraževanje (pti)

Pomočnik pri tehnologiji gradnje

Nižje poklicno izobraževanje (npi)

Tesar

Srednje poklicno izobraževanje (spi)

Zidar

Srednje poklicno izobraževanje (spi)

Šolski center Novo mesto, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola

Gradbeni tehnik

Srednje tehnično strokovno izobraževanje (stsi)

Izvajalec suhomontažne gradnje

Srednje poklicno izobraževanje (spi)

Zidar

Srednje poklicno izobraževanje (spi)

Vir: CEUVIZ, centralna evidenca udeležencev v izobraževanju, 2020

Tabela: Izobraževalne institucije in programi izobraževanja višjega strokovnega izobraževanja

Tip

Višja strokovna šola

Program

Javne

ŠC Celje

gradbeništvo

Zasebne

CPU – Center za poklicno usposabljanje

gradbeništvo

EDC Kranj

gradbeništvo

ERUDIO, Ljubljana

gradbeništvo

VSŠ Academia Maribor

gradbeništvo

Vir: CEUVIZ, centralna evidenca udeležencev v izobraževanju, 2020

Tabela: Izobraževalne institucije in programi izobraževanja visokošolskega in univerzitetnega izobraževanja

Univerza

Visokošolski zavod

Študijski program - naziv

Vrsta štud. programa

Univerza na Primorskem

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Trajnostno grajeno okolje

Magistrski

Univerza v Ljubljani

Biotehniška fakulteta

Krajinska arhitektura

Univerzitetni

Krajinska arhitektura

Magistrski

Fakulteta za arhitekturo

Arhitektura

Doktorski študij

Arhitektura

Enovit magistrski

Urbanizem

Univerzitetni

Urbanizem

Magistrski

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Geodezija in geoinformatika

Univerzitetni

Geodezija in geoinformatika

Magistrski

Gradbeništvo

Univerzitetni

Gradbeništvo

Magistrski

Grajeno okolje

Doktorski študij

Operativno gradbeništvo

Visokošolski

Prostorsko načrtovanje

Magistrski

Stavbarstvo

Magistrski

Tehnično upravljanje nepremičnin

Visokošolski

Vodarstvo in okoljsko inženirstvo

Univerzitetni

Vodarstvo in okoljsko inženirstvo

Magistrski

Univerza v Mariboru

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Arhitektura

Univerzitetni

Arhitektura

Magistrski

Gradbeništvo

Visokošolski

Gradbeništvo

Univerzitetni

Gradbeništvo

Magistrski

Gradbeništvo

Doktorski študij

Univerza v Novi Gorici

Fakulteta za podiplomski študij

Študiji kulturne dediščine 
(pretekli: Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine)

Doktorski študij

 

Visoka šola za gradbeno inženirstvo Kranj

Gradbeništvo

Visokošolski