Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK)

Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) predstavlja enotni sistem kvalifikacij v Republiki Sloveniji za razvrščanje kvalifikacij v ravni glede na učne izide. Sestavlja ga 10 ravni.

SOK je namenjen vsem, ki se želite seznaniti z raznoliko izbiro izobrazb in kvalifikacij v Sloveniji, kakor tudi preveriti medsebojno primerljivost različnih kvalifikacij. Preko SOK lahko prav tako preverite, katero raven v evropskem ogrodju kvalifikacij (EOK) oz. evropskem ogrodju visokošolskih kvalifikacij (EOVK) dosega vaša izobrazba ali kvalifikacija.

V spodnji tabeli so prikazane razvrstitve posameznih tipičnih kvalifikacijskih listin po ravneh SOK glede na vrsto kvalifikacije (izobrazbopoklicno kvalifikacijo in dodatno kvalifikacijo) ter ujemanje ravni SOK z ravnmi EOK.

S klikom na posamezen tip kvalifikacije lahko dostopate do njenega splošnega opisa, s klikom na raven SOK/EOK pa do t. i. opisnikov ravni SOK, ki so opisani v kategorijah znanja, spretnosti in kompetenc.

ISKALNIK>>>