Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Cenik produktov in storitev GZS in GZS ZGIGM


Cenik GZS ZGIGM 

1. Letna naročnina na Indekse za obračun razlike v ceni gradbenih storitev (12 mesečnih pregledov 50 indeksov in 4 brošure letno) 92,00 € brez DDV.
Za člane ZGIGM 10% popusta: 83,60 € brez DDV.
Podjetja in trgovine POZOR: Postanite poročevalec podatkov in prejmite letno naročnino INDEKSOV ZGIGM brezplačno!

2. Enkratni preračuni indeksov
Enostavni preračuni indeksov - do enega leta za en indeks: 34,50 € brez DDV. Člani ZGIGM in naročniki indeksov imajo 2 izračuna brezplačno, 3. izračun in nadaljnji izračuni 25% popusta na osnovni znesek.

3. Izračun enega indeksa za obdobje več let: 69,00 € brez DDV. Člani ZGIGM in naročniki indeksov imajo 2 izračuna brezplačno, 3 izračuni in dalje 25% popusta na osnovni znesek.

4. Svetovanje s področja preračunov indeksov za vsake začete 1/2 ure: 34,50 € brez DDV.

5. Individualno strokovno svetovanje nečlanom ZGIGM (investitorjem, izvajalcem gradbenih del, občinam, upravnim enotam, pripravljalcem razpisne dokumentacije, ... TEME: pogodbe v gradbeništvu, spori v gradbeništvu, obračun del, gradbeni normativi, internacionalizacija, paritetni socialni skladi ... ): za vsake začete 1/2 ure: 34,50 € brez DDV.

6. Izvedba internih izobraževanj in usposabljanj na lokaciji podjetja: po dogovoru.

7. Priprava strokovnih panožnih dogodkov za naročnika: po dogovoru.

8. Publikacija Poslovanje gradbeništva in industrije gradbenega materiala, analitsko statistična publikacija s področja gradbeništva, ki izide 1 x letno v sredini leta: 80 € brez DDV.

9. Cenik oglaševanja v medijih/publikacijah GZS ZGIGM 

10. Pregled storitev GZS s cenikom, 1.1.2016


Promocija in oglaševanje na Gospodarski zbornici Slovenije >>>

Avtor: ZGIGM