Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Delovanje v preteklem obdobju


 

GZS - Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala (ZGIGM) je od novembra 2006 samostojni sestavni del Gospodarske zbornice Slovenije, ki je prostovoljno, interesno in nepridobitno združuje pravnih in fizičnih oseb, članov GZS, z izraženim interesom za vključitev v delo ZGIGM.

 

Foto: 3 zadnji nekdanji direktorji GZS ZGIGM: mag. Jože Renar, Jože Vučajnk, Borut Gržinič (od leve proti desni, foto: Kuzma V.)

V svojem delovanju, pravicah in obveznostih ter lastniških upravičenj članov predstavlja ZGIGM v okviru GZS tudi nosilko pravnega nasledstva sledečih samostojnih pravnih oseb ali delov pravne osebe, katerih pravni naslednik po Zakonu o GZS (Ur. l. RS št. 60/06) je Gospodarska zbornica Slovenije:

·        GZS - Zbornica gradbeništva (ZG) in industrije gradbenega materiala (IGM), (2006 - ...), 4 zaposleni, direktor: Borut Gržinič univ.dipl.ekon., direktor: mag. Jože Renar univ.dipl.inž.str., direktor: mag. Gregor Ficko univ.dipl.inž.gradb.

·       
GZS - Združenje za gradbeništvo in industrije gradbenega materiala (1990-2006), 6 zaposlenih, pripojeno GZS, sekretar: Jože Vučajnk univ.dipl.ing., sekretar: Borut Gržinič univ.dipl.ekon.

·       
Splošno združenje gradbeništva in industrije gradbenega materiala (23.2.1979-1990), 13 zaposlenih, samostojna poslovna skupnost oz. pravna oseba, sekretar: Jože Vučajnk univ.dipl.ing.

·       
Biro gradbeništva Slovenije - BGS (1.8.1959-1979), 7-21 zaposlenih, samostojna organizacija (prostovoljno članstvo, vendar so bili člani vsi: celotna gradbena operativa - GOI, industrija gradbenega materiala, celotna projektiva), direktor: Bogdan Melihar.

·       
21.4.1953 tudi formalno izvedena na ustanovnem občnem zboru Strokovnega združenja podjetij gradbene stroke in industrije gradbenega materiala LRS v Ljubljani. Formalno ga je priznala decembra 1953 tudi Uredba o združevanju gospodarskih organizacij.

·         Konec leta 1952 je bila ukinjena Glavna direkcija gradbenih podjetij LRS in Glavna direkcija industrije gradbenega materiala LRS.