Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Organiziranost GZS ZGIGM

Pravila ZGIGM

Zbornica dejavnosti je samostojen notranji organizacijski del Gospodarske zbornice Slovenije, ki uresničuje svojo samostojnost na področjih, kot jih opredeljuje Statut GZS, za poslovne subjekte - člane GZS, ki so zajeti v skupini dejavnosti SKD, za katero je v okviru GZS organizirana ta zbornica dejavnosti. 
Na podlagi določil 3. člena in 1. alineje 1. odstavka 28. člena Statuta Gospodarske zbornice Slovenije, sprejetega na seji Skupščine GZS dne 22.11.2006, je Upravni odbor Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala (ZGIGM) na svoji 14. seji dne 13.02.2007 sprejel Pravila ZGIGM, ki jih objavljamo v pripetem dokumentu.

Organi ZGIGM
V zbornici ZGIGM delujejo v mandatnem obdobju 2023-2027 naslednji organi skladno s pravili ZGIGM:

  • upravni odbor
  • stalna in občasna delovna telesa.

Upravni odbor ZGIGM (UO ZGIGM)
Najvišji organ Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala je Upravni odbor ZGIGM.

 

Ime in priimek

Podjetje

1

 Kristjan Mugerli

 KOLEKTOR CPG, d. o. o.

2

 Edo Škufca

 CGP, d. d.

 3

 mag. Žiga Babnik

 RIKO, d. o. o.

 4

 Blaž Miklavčič

 GH HOLDING, d. o. o.

 5

 Boris Sapač

 POMGRAD, d. d.

 6

 Rok Cajzek

 GIC GRADNJE, d. o. o.

 7

 Matevž Žiberna

 GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA, d. d.

 8

 Tomaž Kavnik

 JAVNO PODJETJE NIGRAD, d. o. o.

 9

 dr. Tomaž Vuk

 SALONIT ANHOVO, d. d.

 10

 Anton Žagar

 SŽ - ŽGP Ljubljana, d. d.

 11

 Lucija Zorman

 SGP GRADITELJ, d. d.

 12

 Jakob Žigante

 MAKRO 5 GRADNJE, d. o. o.

 13

 mag. Sabina Sobočan

 VARIS LENDAVA, d. o. o.

 14

 Boštjan Rigler

 HIDROTEHNIK, d. o. o.

 15

 Tomo Kres

 TRGOGRAD, d. o. o., Litija

 16

 Primož Petrič

 MAPRI PROASFALT, d. o. o.

 17

 Damijan Selak

 MARMOR HOTAVLJE, d. o. o.

 18

 Miha Brlan

 VG5, d. o. o.

 19

 Bogdan Oblak

 OBLAK GROUP, d. o. o.

 20

 Boris Medved

 CP PTUJ, d. d.

 21

 Matija Mavrič

 CESTEL, d. o. o.

 22

 Viljem Kolar

 VILKOGRAD, d. o. o.

 23

 Milan Kuster

 LUNOS, d. o. o.

 24

 Alojz Ivančič

 KOVINAR KOČEVJE, d. o. o.

 25

 mag. Gregor Ficko

 GZS ZGIGM