Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Organiziranost GZS ZGIGM

Pravila ZGIGM

Zbornica dejavnosti je samostojen notranji organizacijski del Gospodarske zbornice Slovenije, ki uresničuje svojo samostojnost na področjih, kot jih opredeljuje Statut GZS, za poslovne subjekte - člane GZS, ki so zajeti v skupini dejavnosti SKD, za katero je v okviru GZS organizirana ta zbornica dejavnosti. 
Na podlagi določil 3. člena in 1. alineje 1. odstavka 28. člena Statuta Gospodarske zbornice Slovenije, sprejetega na seji Skupščine GZS dne 22.11.2006, je Upravni odbor GZS - Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala na svoji 14. seji dne 13.02.2007 sprejel Pravila ZGIGM, ki jih objavljamo v pripetem dokumentu.

Organi ZGIGM
V zbornici ZGIGM delujejo v mandatnem obdobju 2019-2023 naslednji organi skladno s pravili GZS ZGIGM:

  • upravni odbor
  • stalna in občasna delovna telesa.

Upravni odbor ZGIGM - UO ZGIGM
Najvišji organ GZS - Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala je Upravni odbor ZGIGM.

Predsednik UO ZGIGM: Kristjan Mugerli, KOLEKTOR CPG d.o.o.
Podpredsednik UO ZGIGM: Boris Sapač, POMGRAD d.d.
Direktor GZS ZGIGM: mag. Gregor Ficko

Ime in priimek Podjetje
Alojz Ivančič KOVINAR KOČEVJE, d.o.o.
Bogdan Oblak OBLAK GROUP d.o.o.
Boris Sapač POMGRAD d.d.
Borut Roškar VGP DRAVA PTUJ d.o.o.
Branko Žiberna GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d.
Edo Škufca CGP d.d.
Franc Branko Selak MARMOR HOTAVLJE d.o.o.
Ivan Cajzek GIC GRADNJE d.o.o.
Jakob Žigante MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.
Jernej Kuzmič MUREXIN d.o.o. 
Julijan Fortunat SALONIT ANHOVO d.d.
Kristjan Mugerli KOLEKTOR CPG d.o.o.
Lucija Zorman SGP GRADITELJ d.d.
Marida Sikovšek Podbregar IGM Zagorje d.o.o.
Branko Veselič CP PTUJ d.d.
Miha Brlan VG5 d.o.o.
Nikola Drašković ASFALTI PTUJ d.o.o.
Primož Petrič MAPRI PROASFALT d.o.o.
Sabina Sobočan VARIS LENDAVA d.o.o.
Jožef Stibilj GORIŠKE OPEKARNE d.d.
Anton Žagar SŽ-ŽGP LJUBLJANA d.d.
Tomo Kres TRGOGRAD d.o.o. Litija
Viljem Kolar VILKOGRAD d.o.o.
Vincenc Jamnik HIDROTEHNIK d.d.
mag. Žiga Babnik RIKO d.o.o.
mag. Gregor Ficko ZGIGM