Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Program dela ZGIGM za leto 2019


Program dela za leto 2019 je bil potrjen na seji Upravnega odbora GZS ZGIGM dne 28.11.2018.  Celotno besedilo programa dela Strokovne službe GZS ZGIGM je objavljeno tukaj.