Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Program dela ZGIGM za leto 2020


Program dela GZS ZGIGM za leto 2020 je bil potrjen na seji Upravnega odbora GZS ZGIGM dne 25.11.2019.  
Celotno besedilo programa dela Strokovne službe GZS ZGIGM je objavljeno tukaj.