Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Program dela ZGIGM za leto 2021


Program dela GZS ZGIGM za leto 2021 je bil potrjen na 6. seji Upravnega odbora GZS ZGIGM dne 21.09.2020 in 5. korespondenčni seji z dne 28.10.2020.
Celotno besedilo programa dela Strokovne službe GZS ZGIGM je objavljeno tukaj.