Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Sodelovanje v organih izven ZGIGM


Predstavniki strokovne službe ZGIGM sodelujejo v različnih odborih (pomožni strokovni organi ministrstev) ter tam nadzorujejo delo inštitucije in sodelujejo s predlogi in aktivnosti:

· Svet za tehnične ocene in soglasja  pri Zavodu za gradbeništvo Slovenije, članica in predsednica: mag. Valentina Kuzma GZS-ZGIGM 

· Področni odbor za poklicne standarde pri CPI za Gradbeništvo in rudarstvo, članica in predsednica: mag. Valentina Kuzma, GZS-ZGIGM
· Delovne skupine evropskega socialnega dialoga za gradbene dejavnosti SOC1, SOC,SOC3, članica: mag. Valentina Kuzma, GZS-ZGIGM
· Odbor za certificiranje pri Zavodu za gradbeništvo Slovenije, član in predsednik: Andreja Palatinus GZS-ZGIGM 
· Področni odbor za poklicne standarde pri CPI: Tehnika, informacijske in komunikacijske tehnologije: mag. Gregor Ficko, GZS-ZGIGM,  član
· Programski odbora Znak kakovosti v graditeljstvu pri Gradbenem Institutu ZRMK, član: mag. Gregor Ficko GZS-ZGIGM
· Programski svet sejma MEGRA (Pomladni sejem), člana: mag. Gregor Ficko, Valentina Kuzma, oba GZS-ZGIGM
· Strateški svet za energetsko podnebni prehod 
pri Gospodarski zbornici Slovenije, član: mag. Gregor Ficko, GZS-ZGIGM

· Strateški svet za investicije in gradbeništvo pri Gospodarski zbornici Slovenije- SSIG, član: mag. Gregor Ficko, GZS-ZGIGM
· Področni izpitni odbor za gradbene delovodje, članica: mag. Valentina Kuzma, GZS-ZGIGM