Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

O zavarovanju na splošno v gradbeništvu


 

 

 

 

 

 

ZAVAROVANJE OBVEZNOSTI - priročnik za prakso, 2009

Avtorja:
Marko Djinović, univ. dipl. prav. 
Nina Globočnik , univ. dipl. prav.

Cena priročnika je 48 EUR, DDV vključen. 

Naroči>>>

 

V aprilu 2009 je Pravna služba GZS izdala  priročnik za prakso – ZAVAROVANJE OBVEZNOSTIavtorjev Marka Djinovića, univ. dipl. prav. in Nine Globočnik , univ. dipl. prav., ki ga je recenziral Vrhovni sodnik Vladimir Balazic, univ. dipl. prav..

Namen priročnika je v prvi vrsti pomagati poslovni praksi - članom, da pri sklepanju poslov dobijo osnovne podatke o posameznih instrumentih zavarovanja in utrditve obveznosti ter napotke za njihovo pravilno uporabo.

Priročnik obsega 180 strani, njegovi temeljni vsebinski poudarki pa so na:

  • problematiki plačilne nediscipline,
  • pomenu pravilne izpolnitve obveznosti,
  • gospodarskem pomenu in prikazu nekaterih pomembnejših instrumentov zavarovanja in utrditve obveznosti:
    • sodobne oblike zavarovanja obveznosti (prenos lastninske pravice v zavarovanje, odstop terjatve v zavarovanje, izvedene oblike pridržka lastninske pravice, factoring, zemljiški dolg ipd.),
    • klasične oblike osebnega zavarovanja obveznosti (poroštvo, bančne garancije, pogodbena kazen ipd.),
    • klasične oblike stvarnega zavarovanja obveznosti (hipoteka, različne vrste zastavne pravice ipd.) .

Priročnik je obogaten z novejšo sodno prakso in vzorci pogodb oz. pogodbenih klavzul. 

 Iz uvodne besede recenzenta, Vrhovnega sodnika, Vladimirja Balažica, univ.dipl.prav.: 

" V celoti gledano bo priročnik gotovo v veliki meri dosegel zastavljeni cilj in bo poslovnim praktikom, ki jim bo prišel v roke, v veliko pomoč pri izbri in uporabi posameznih instrumentov zavarovanja in utrditve obveznosti."

Knjiga je zelo primerna za gradbena podjetja, saj ureja praktično vse najpomembnejše instrumente zavarovanja in utrditve obveznosti, s katerimi se le-ti vsakodnevno srečujejo v poslovni praksi (zlasti bančno garancijo, hipoteko, pogodbeno kazen, poroštvo, pa tudi nekatere novejše-modernejše oblike zavarovanja obveznosti).
 
Obravnavani instrumenti zavarovanja in utrditve obveznosti se namreč redno dogovarjajo v vseh vrstah pogodb v zvezi z gradnjo, zlasti kadar gre za kompleksne projekte.
 
Knjiga je primerna tudi za podjetja, ki se ukvarjajo z industrijo gradbenega materiala in prodajo le-tega, saj so nekateri od omenjenih instrumentov običajna sestavina prodajnih pogodb med dobavitelji (prodajalci) in odjemalci (kupci).
 
Posebna praktična odlika knjige so vzorci pogodb oz. pogodbenih klavzul in novejša sodna praksa Vrhovnega sodišča v zvezi s posameznimi vprašanji.

Ogledate in naročite jo lahko v tajništvu Pravne Službe GZS.

tel.: 01/ 58 98 100.
e-naslov: pravnasluzba@gzs.si 

 


Avtor: Valentina Smrkolj