Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Zveza evropskih gradbenih izvajalcev, ki poslujejo mednarodno - EIC


Zveza evropskih gradbenih izvajalcev, ki poslujejo mednarodno - EIC izdaja posebne strokovne knjige oziroma pogodbena priporočila, katera naj jih poznali vsi gradbeni izvajalci. Izvajalci namreč za naročnike velikih insveticijskih projektov podpišejo izvajalsko pogodbe po FIDIC mednarodnih določilih (rdeči, rumeni, srebrni, zlati FIDIC knjigi). EIC zveza je zato napisala svoja priporočila, na katera naj bo pozoren vsak izvajalec del ko podpisuje pogodbe po FIDIC pogodbenih določilih. Spodaj so navedene vse strokovne publikacije-pogodbena priporočila, ki so jih pripravili in izdali v okviru društva.

  • EIC Contractor's Guide to the MDB Harmonised Construction Contract (April 2011) PREBERITE IZSEK IZ NJENE VSEBINE
  • EIC Contractor's Guide to the FIDIC "Gold Book" (May 2009)
  • EIC Memorandum on "Frequently Asked Questions on Public-Private Partnerships" (September 2006) EIC Blue Book on Sustainable Procurement (November 2004)
    EIC Contractor's Guide to the FIDIC "Silver Book" 2nd Edition (August 2003)
  • EIC White Book on BOT / PPP (April 2003)
  • EIC Contractor's Guide to the FIDIC "New Yellow Book" (March 2003)
  • EIC Contracor's Guide to the FIDIC "New Red Book" (March 2002, Reprint March 2003 with editorial amendments)
  • EIC Turnkey Contract (1994)

PREDSTAVITVEN LETAK EIC zveze

Vse publikacije so na voljo na vpogled in v izposojo na sedežu GZS ZGIGM.

Predstavnik zveze EIC, g. Isolino Gomes, je GZS ZGIGM v Domu gospodarstva obiskal v aprilu 2012 in pripravil odmeven prispevek na dogodku:
Problemska konferenca GZS-ZGIGM: Primernost uporabe klavzule 'ključ v roke' v pogodbah za izvajanje gradbenih storitev v javnih naročilih 


Avtor: Valentina Kuzma
Pripeti dokumenti