Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Blueprint All.Construction - Strateška usmeritev v razvoj strokovnih spretnosti v gradbeništvu


ČAS TRAJANJA PROJEKTA: 4 leta, od januarja 2019 do decembra  2022
ŠT. PROJEKTA: Erasmus + SSA, LOT 3, 600885-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA2-SSA-B
URADNO SPLETNO MESTO PROJEKTA: http://constructionblueprint.eu/
Spletna predstavitev  projekta s strani koordinatorja projekta https://www.fundacionlaboral.org/en/projects/training/training-tools/construction-blueprint-2019-2023-erasmus-program

PROJEKTNI KONZORCIJ:
Koordinator projekta: 
Fundación Laboral de la Construcción (Španija) - FLC

Projektni partnerji:
Confederación Nacional de la Construcción -CNC (Španija);
Réseau Ifapme y Confédération Construction (Belgija);
European Construction Industry Federation -FIEC (Belgija - EU);
European Federation of Building and Woodworkers -EFBWW (Belgija - EU);
European Builders Confederation -EBC (Belgija - EU);
Satakunnan Koulutuskuntayhtymä -Sataedu (Finska);
Comité de Concertation et de Coordination de l’Apprentissage du Bâtiment et des Travaux Publics -CCCA-BTP (Francija);  
Fédération Française du Bâtiment -FFB (Francija);
Panhellenic Association of Engineers Contractors of Public Works -Pedmede (Grčija); 
Institute of Vocational Training -Akmi (Grčija);
Bildungszentren des Baugewerbes e.V. -BZB (Nemčija); 
Zentralverband des Deutschen Baugewerbes -ZDB (Nemčija); 
Berufsförderungswerk der Bauindustrie NRW gGmbH -BFW-NRW (Nemčija);
Ente per la Formazione e l'addestramento professionale nell'edilizia -Formedil (Italija); 
 Associazione Nazionale Costruttori Edili -Ance (Italija);
Viesoji istaiga Vilniaus statybininku rengimo centras -VSRC (Litva); 
Lithuanian Builders Association -LSA (Litva);
Centro de Formação Profissional da Indústria da Construção Civil e Obras Públicas do Sul -Cenfic (Portugalska);
Budowlani (Poljska);
Šolski center Kranj -SCKR  (Slovenija);
Gospodarska zbornica Slovenije -GZS (Slovenija);
Limerick Institute of Technology -LIT- (Irska).

 

Projekt Blueprint All.Construction združuje tri krovne sektorske organizacije Evropske unije, skupaj z devetimi nacionalnimi sektorskimi predstavniki in dvanajstimi ponudniki poklicnega in izobraževalnega usposabljanja (skupaj 24 partnerjev) iz dvanajstih držav EU. GZS ZGIGM je ena od projektnih partnerjev v konzorciju, ki razvija nov sektorski strateški pristop za sodelovanje znanja in spretnosti v gradbeni industriji. Projekt bo podpiral tudi boljše usklajevanje med potrebami po znanju podjetij in spretnosti, ki jih zagotavljajo centri za usposabljanje. Projektni pristop predvideva oblikovanje strategijo sektorskih spretnosti, ki bo združila izkušnje, pridobljene pri drugih pobudah in predstavljena s celostnim pristopom, pri čemer bo opredelila politične, gospodarske, socialne, tehnološke, pravne in okoljske dejavnike, ki lahko vplivajo na sektorske spretnosti in ponudbo usposabljanja. V okviru partnerstva bo oblikovano zavezništvo za sektorske spretnosti, ki bo potrebno gonilo za trajnostno sektorsko strategijo in izvajanje načrta.


Podpora Evropske komisije pri pripravi tega projekta ne pomeni potrditve vsebine, ki odraža samo stališča avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.