Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

GREET CE – Zeleni prehod v Centralni Evropi


Vrsta: Interregional Innovation Investments Instrument - I3 Project Grants- I3-2022-CAP2b
Trajanje: 24mesecev
Začetek:
Št. projekta: 101133227
Spletno mesto projekta:
Konzorcij: 
29 organizacij (GZS ZGIGM je projektni partner)
Sofinancer: EUROPEAN INNOVATION COUNCIL AND SMES EXECUTIVE AGENCY (EISMEA)