Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

GUPP – Nadgrajevanje kompetenc za zeleno javno naročanje EU za storitve gradnje


Vrsta: Erasmus + KA2 -VET

Trajanje: 26  mesecev

Začetek 01/10/2020-30/11/2022