Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Inovacije na gradbišču (ICONS)


ČAS TRAJANJA PROJEKTA: 1/12/2019 - 29/02/2022

ŠT. PROJEKTA (ID): 2019-1-IT01-KA202-007445, Erasmus + KA2 -VET

URADNO SPLETNO MESTO PROJEKTA>>> 

PROJEKTNI KONZORCIJ: sestavlja 7 partnerjev:
1. SCUOLA COSTRUZIONI VICENZA -  koordinator
2. BILDUNGSZENTREN DES BAUGEWERBES EV -BZB
3. GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE - GZS ZGIGM 
4. WESTDEUTSCHER HANDWERKSKAMMERTAG - WHKT
5. COVENTRY UNIVERSITY - CU
6. FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION - FLC
7. UNIVERSITAT DE VALENCIA.

OPIS IN NAMEN PROJEKTA:
Namen projekta je odzvati se na razkorak v spretnostih med vodstvenimi in operativnimi delavci, ki sodelujejo pri operacionalizaciji BIM  in sicer tako, da slednje usposobi za razumevanje projektov zasnovanih v BIM, s posebnimi moduli za usposabljanje in podporo APP. Njegov poseben cilj je izboljšati kakovost (in produktivnost) delovnih mest delavcev s povečanjem digitalnih znanj in usvajanjem spretnosti povezanih z BIM in posledično pomagati spodbujati produktivnost in trajnost gradbenega sektorja v Evropi. Projekt naj bi olajšal dialog med strokovnjaki, ki so odgovorni za projektiranje stavbe, in delavci, delojemalci in delavci, ki gradbena dela materialno realizirajo.

CILJ:
Ustvariti prilagojen model usposabljanja, da bi visoko tehnične kompleksne nize informacij v BIM strukturi prevedli v modaliteto, ki jo lahko preberejo, razumejo in obdelujejo nestrokovnjaki.

PROJEKTNI LETAK>>>

DELOVNI KORAKI:
IO 1: "Usklajen v BIM usmerjen tečaj za delavce 4.0 v gradbeništvu"
Gre za usposabljanje, namenjeno delavcem gradbenega sektorja, katerega namen je izboljšanje njihovih spretnosti pri branju in obdelavi tehničnih informacij, skladno s integriranim projektnim sistemom, ki ga je uvedel ti gradbeni informacijski modeli

IO 2: «Aplikacija za delavce 4.0 v gradbeništvu»
Vzporedno z razvojem modulov za usposabljanje bo na gradbiščih razvita aplikacija, posebej preučena za delavce z modrimi ovratniki. Aplikacija bo pedagoško orodje, nekakšen intuitiven priročnik, z jasnimi in pripravljenimi navodili za preprosta in ključna dejanja, ki jih bo delavec morda moral storiti na gradbišču.

IO 3: "E-vodič" Pot do digitalizacije za delavce 4.0: metode in orodja "»
E-vodnik bo vseboval vsebino IO1 in glavne napotke o uporabi aplikacije (IO2) in bo na voljo v 4 jezikih: italijanski, nemški, angleški, slovenski in španski

Jedro projekta so torej trije intelektualni rezultati (IO), ki predvidevajo dejavnosti za krepitev strateškega in operativnega sodelovanja med akterji v gradbenem sektorju.
Ko bodo končane, bo potekalo usposabljanje za trenerje BIM (spomladi 2021 v mestu Vicenza v Italiji na lokaciji modernega PIU gradbene centra SCUOLA COSTRUZIONI VICENZA ), na katerem bodo strokovni BIM trenerji oziroma mentorji iz partnerske države poučeni o uporabi modulov usposabljanja in delovanju APP ter o meritvah in sklicevanju na povratne informacije iz učencev. Tej aktivnosti bodo sledile pilotske aktivnosti (testiranje) na lokalni ravni izvajali usposobljeni strokovnjaki, da bodo potrdili in prilagodili orodja BIM, razvita v projektu.
Končno bodo po modulih za usposabljanje in potrjevanju APP vsi partnerji organizirali lokalne diseminacijske dogodke za širjenje rezultatov projektov med mednarodnimi, nacionalnimi in lokalnimi deležniki v gradbenem sektorju.

PRIČAKOVANI REZULTATI:
1) Poseben tečaj usposabljanja za delavce v visokogradnji, namenjen prevajanju zapletenih tehničnih informacij, ki so navadno naslovljeni na strokovnjake, v jezik, ki ga ti delavci razumejo in zlahka obdelajo.
2) Inovativna aplikacija, v kateri so vsebine usposabljanja shranjene in lahko dostopne gradbenim delavcem med vsakodnevnimi opravili na gradbišču. Delavcem bo predstavljala tehnično podporo, ki jim pomaga pri uporabi informacij (programske opreme itd.) integriranega sistema upravljanja gradbišča.
3) E-vodnik z vsebino usposabljanja in priporočili razvitimi kot odziv na povratne informacije delavcev po testiranju aplikacije.
4) Večje znanje delavcev o ključnih informacijah glede življenjskega cikla gradnje in sistemih, potrebnih za njihovo izvajanje (programska oprema itd.), ki bi jih lahko vsebovali BIM.
5) Boljša koordinacija in komunikacija med akterji, vključenimi v prve faze gradbenega procesa, v skladu s strukturo BIM (programiranje, oblikovanje) in tistimi, ki sodelujejo v drugi (realizacija, vzdrževanje).

CILJNE SKUPINE:
• PIU organizacije (Ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja)
Sodelovali bodo v mednarodnem usposabljanju trenerjev (ko bo program usposabljanja in aplikacija pripravljena), da bodo ustrezno usposobljeni za prenos teh informacij (vsebine in metod) končnim uporabnikom. Dvanajst trenerjev se bo udeležilo usposabljanja trenerjev, ki bodo predstavljali partnerske organizacije in druge povezane ponudnike poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki so del njihovih mrež
• UČENCI IN DELAVCI
Študentje, ki so vpisani v tečaje poklicnega izobraževanja in usposabljanja na področju gradbeništva, pa tudi delovodje in delavci z modrimi ovratniki. Pozornost bo namenjena uravnoteženi izbiri študentov in delavcev s konsolidiranimi izkušnjami.

KAKO LAHKO Z NAMI SODELUJETE:
BIM trenerje in strokovnjake vabimo, da se nam pridružite na mednarodnem večdnevnem usposabljanja in spoznavanja BIM trenerjev in mentorjev (na stroške GZS ZGIGM).
Testirajte ICONS BIM modul z vašimi učenci in študenti ter delite z nami vašo izkušnjo in nam pomagajte izboljšati novo brezplačno aplikacije in njene vsebine.

NAROČITE SE NA INFORMATIVNI BILTEN PROJEKTA:
1. BILTEN: Partnerji projekta ICONS z veseljem objavljajo in objavljajo prvo večjezični bilten, kjer boste našli več informacij o projektu, partnerjih in njegovih ciljih. Pravkar smo začeli skupno pot za spodbujanje spretnosti digitalizacije v gradbenem sektorju in z vami želimo deliti naše novice, dejavnosti in rezultate. Za več informacij o projektu preberite bilten in se naročite nanj.

POVEZANE TEME: 
SIST: BIM standardi, BIM tehnični odbor
IZS: PRIROČNIK ZA PRIPRAVO PROJEKTNE NALOGE ZA IMPLEMENTACIJO BIM-PRISTOPA ZA GRADNJE

SIBIM združenje:  Priročnik za uvedbo informacijskega modeliranja gradenj v evropskem javnem sektorjuAkcijski načrt uvedbe digitalizacije na področju grajenega okolja v RS
BIM pojmovnik (samo angleški)

KONTAKT:
ZA SLOVENIJO: valentina.kuzma@gzs.si; T: 01 5898 246

Projekt ICONS je sofinanciran s strani EU programa Erasmus+.