Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

SEEtheSkills – Trajnostnostne energijske spretnosti v gradbeništvu: vidne, uporabne, potrjene


angl.naslov projekta: Sustainable EnErgy Skills in construction: Visible, Validated, Valuable

Vrsta: Obzorje 2020

Trajanje projekta: 36 mesecev

Št. projekta: H2020-LC-SC3-2018-2019-2020

Projektni konzorcij: 10 organizacij