Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Si!BIM: Step into BIM – digitising VET

(Slov. Si!BIM - Stopimo v BIM: digitalizacija PIU)

ČAS TRAJANJA PROJEKTA: 01.10.2019—30.09.2021

ŠT. PROJEKTA (ID): 2019-1-UK01-KA202-061938, Erasmus + KA2 -VET

URADNO SPLETNO MESTO PROJEKTA
: https://www.sibim.eu 

INFORMACIJE O PROJEKTU:
BILTEN PROJEKTA št. 1 (angl.jezik), verzija v slov. jeziku št. 1

BILTEN PROJEKTA št. 2 (angl.jezik)verzija v slov. jeziku št. 2

BILTEN PROJEKTA št. 3 (angl.jezik)verzija v slov. jeziku št. 3
BILTEN PROJEKTA št. 4 (angl.jezik)verzija v slov. jeziku št. 4

PROJEKTNI KONZORCIJ: sestavlja 5 partnerjev:

1.      COVENTRY UNIVERSITY (Združeno kraljestvo)

2.      BILDUNGSZENTREN DES BAUGEWERBES EV (Nemčija)

3.      GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE (Slovenija)

4.      FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION (Španija)

5.      CENTRE DE FORMATION PERMANENTE DESCLASSES MOYENNES ET DES PME DE LIEGE, HUY, WAREMME ASBL (Belgija)

 

OPIS IN NAMEN PROJEKTA:
Cilj projekta Stopimo v BIM (Si! BIM) se usmerja v vidno inoviranje in dodano vrednost pri poklicnem izobraževanju in usposabljanju, ki se posebej osredotoča na izboljšanje digitalnih spretnosti in ozaveščenosti s poudarkom na uporabi in ustreznosti BIM v gradbenem sektorju.
Ta projekt bo delodajalcem in zaposlenim pomagal pri naslavljanju in reševanju izzivov vezanih na BIM usposabljanje in usvajanje digitalnih spretnosti z ustvarjanjem dostopnega učnega portala, ki bo izboljšal znanje in ozaveščenost o digitalnih veščinah za obstoječe in nove udeležence v panogi.

Projekt bo raziskal in ocenil ključna področja inoviranja in najboljših praks na področju usvajanja digitalnih spretnosti:

·        v gradbenem informacijskem modeliranju (BIM),

·        pri upravljanju s podatki v oblaku,

·        pri inovativnih tehnologijah navidezne resničnosti (VR),

·        v orodjih obogatene resničnosti (AR) ter uporabe orodij v okviru poklicnega izobraževanja in usposabljanja

·        pri uporabi 3D modela in "virtualne stavbe" v gradbeništvu,

·       In poznavanja digitalnih orodij namenjenih izboljševanju učinkovitosti, kot sta simulacija 4D (čas) in 5D (stroški), bo vključena v gradivo za usposabljanje.

PRIČAKOVANI REZULTATI:
Ta projekt bo delodajalcem in zaposlenim pomagal reševati izzive v zvezi z usposabljanjem za BIM in usvajanjem digitalnih spretnosti.
Jeseni 2021 bo tudi slovenska študijska skupina sestavljena iz dijakov/študentov izobraževalnih programov s področja spretnosti usvajala (pod strokovnim mentorstvom domačih in angleških mentorjev) BIM in spoznavala sodobne digitalne načine dela v v operativnem gradbeništvu

POVEZANE TEME:
SIST: BIM standardiBIM tehnični odbor
IZS: PRIROČNIK ZA PRIPRAVO PROJEKTNE NALOGE ZA IMPLEMENTACIJO BIM-PRISTOPA ZA GRADNJE
SIBIM združenje:  Priročnik za uvedbo informacijskega modeliranja gradenj v evropskem javnem sektorjuAkcijski načrt uvedbe digitalizacije na področju grajenega okolja v RS
BIM pojmovnik (samo angleški)

KONTAKT:
ZA SLOVENIJO: valentina.kuzma@gzs.si; T: 01 5898 246
 

Projekt Si!BIM je sofinanciran s strani EU programa Erasmus+.