Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Seznam oseb, ki ravnajo z odpadki


Seznam oseb, ki ravnajo z odpadki, za aktivnosti:

 • Dobave,
 • Evidence,
 • Izdelave ocen,
 • Monitoringa,
 • Odstranjevanja na splošno,
 • Odstranjevanja azbesta iz objektov in naprav,
 • Posredništva,
 • Prevoza,
 • Predelave,
 • Sežiga in sosežiga,
 • Upravljanja,
 • Trgovanja,
 • Zbiranja,
 • ipd.

Avtor: Zbornica gradbeništva in IGM