Združenje kovinske industrije

Mednarodno sodelovanje


Članstvo v mednarodnih organizacijah:

  • ORGALIME – Združenje kovinske industrije, skupaj z Združenjem elektroindustrije ima status opazovalca v tej evropski zvezi združenj za strojegradnjo, elektro in elektronsko industrijo ter kovinsko predelavo;
  • CEEMET – Evropsko združenje delodajalcev kovinske industrije.