Združenje kovinske industrije

Predstavitev CEEMET


CEEMET je Evropsko združenje delodajalcev kovinske industrije, ki zastopa interese kovinske, inženirske in tehnološke industrije s posebnim poudarkom na vprašanjih socialne politike in odnosov v industriji. Združenje, ustanovljeno leta 1962, zastopa 200.000 evropskih podjetij, ki zaposlujejo 13mio ljudi, s tem pa tvorijo največji evropski industrijski sektor, tako po številu zaposlenih kot tudi po dodani vrednosti.

Bilten CEEMET (CEEMET Bulletin) je prenovljeno kvartalno glasilo Evropskega združenja delodajalcev kovinske industrije in zajema najnovejši razvoj dogodkov v zadevah socialnega dialoga za kovinsko in tehnične industrije v Evropi.

Bilten vsebuje najnovejše informacije v zvezi s kolektivnimi pogajanji, delovnim pravom in trgom dela na splošno, nacionalnimi reformami ter razvojem dogodkov v podjetjih na evropski ravni. Bilten je v angleškem jeziku in je dostopen samo za člane GZS-ZKovI. 

 

       

Bilten CEEMET