Združenje kovinske industrije

Predstavitev ORGALIME


ORGALIME je Evropska zveza združenj za strojegradnjo, elektro in elektronsko industrijo ter kovinsko predelavo na ravni institucij EU. Povezuje 35 združenj v 23 državah Evrope. ORGALIME ekonomisti zbirajo in analizirajo zadnje podatke ter oblikujejo napovedi za tehnične industrije vsako leto. Podatki pokrivajo naslednja področja: kovinske proizvode, stroje in naprave ter električne in elektronske aparate. Navedeni sektorji sodijo v poglavja 25. do 28. NACE rev. 2 nomenklature.

Združenje ORGALIME posredno ali neposredno predstavlja približno 130.000 podjetij, ki zaposluje dobrih 10 milijonov ljudi (v letu 2014).

Kovinska industrija je največja industrijska podružnica v EU, s prometom okoli 1.800 mrd € (v letu 2014). Industrija predstavlja približno 28% industrijskih proizvodov v EU proizvodnje in tretjino proizvedenega izvoza.

Združenje kovinske industrije je skupaj z Združenjem elektroindustrije član zveze ORGALIME in ima status opazovalca. 

Več o ORGALIME dobite na njihovi spletni strani.