Novice


Arhiv: Obvestilo o uspešno zaključenem kolektivnem sporu glede veljavnosti KP za poklicne novinarje za delodajalce člane GZS-MZ

Dne 9.10.2018 je GZS - Medijska zbornica prejela odločitev Vrhovnega sodišča v kolektivnem sporu glede veljavnosti KP za poklicne novinarje za njene člane.

Arhiv: Etika odnosov med delodajalci in zaposlenimi – ambicija ali pozabljen standard v socialnem dialogu?

V okviru projekta Krepitev kompetenc na področju kolektivnega dogovarjanja, ki ga izvaja GZS - Pravna služba v sodelovanju s KSS PERGAM, vas vabimo na okroglo mizo z naslovom Etika odnosov med delodajalci in zaposlenimi - ambicija ali pozabljen standard v socialnem dialogu?

Arhiv: ZELENA PRORAČUNSKA REFORMA

Obveščamo vas, da je bilo na spletni strani Ministrstva za finance objavljeno končno gradivo Zelena proračunska reforma: Okoljski in finančni vidik spodbud v Sloveniji, ki ga je Gospodarska zbornica Slovenije pomagala sooblikovati v okviru vladnega strateškega razvojnega projekta P3: Zelena proračunska reforma.

Nejasnosti glede dodatka za delovno dobo

Nejasnosti glede dodatka za delovno dobo

Zadnje odločitve delovnega sodišča o dodatku za delovno dobo glede KP kovinske industrije.

Arhiv: Gospodarska zbornica Slovenije in Združenje Manager sta se sestala s predstavniki Združenja delodajalskih organizacij Republike Češke in sedmimi predstavniki regionalnih zavodov za zaposlovanje Češke

Gospodarska zbornica Slovenije in Združenje Manager sta se sestala s predstavniki Združenja delodajalskih organizacij Republike Češke in sedmimi predstavniki regionalnih zavodov za zaposlovanje Češke, in sicer v okviru evropskega projekta, ki se fokusira na enakopravnost spolov (predvsem enako plačilo in karierno napredovanje).

Arhiv: Krepitev kompetenc na področju kolektivnega dogovarjanja

Gospodarska zbornica Slovenije je v okviru projekta »Krepitev kompetenc na področju kolektivnega dogovarjanja«, v sodelovanju s Konfederacijo sindikatov Pergam in na podlagi Analize, ki jo je pripravila, dr. Katarina Kresal Šoltes z Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, oblikovala kompetenčni model za kolektivno dogovarjanje.

Arhiv: Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019 - Komisija je podaljšala rok za prijavo na Nacionalno tekmovanje za priznanje

Obveščamo vas, da je informacija o podaljšanju roka za Nacionalno tekmovanje za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019« objavljena na portalu Varnost in zdravje pri delu.

Arhiv: Blog

Izterjava dolga od nemškega dolžnika v 4 korakih za MSP

Izterjava dolga od nemškega dolžnika v 4 korakih za MSP

Enostaven postopek, ki se ga mala in srednja podjetja lahko poslužijo v primeru izterjave dolga od nemškega dolžnika.

Arhiv: Nov digitalni postopek za oddajo vlog (obrazcev) za prebivanje in delo tujcev eBDP na portalu e-VEM

Na pobudo Gospodarske zbornice Slovenije je projektna vladna skupina predstavila konkretne rešitve, s katerimi se (deloma) odpravlja administrativne ovire tudi na področju zaposlovanja tujcev. Tako je s 13.6.2018 prek portala e-VEM mogoče vlagati elektronske vloge za pridobitev biometričnega dovoljenja za prebivanje in delo, kar prinaša pomembne prihranke v času in denarju za vlagatelje in upravne enote.