Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Zahtevek za brezplačen vzorec pogodbe "Gradbena pogodba na enoto mere"


Pogoji uporabe vzorca pogodbe

»Vzorci pogodb so avtorsko delo in se jih zato ne sme distribuirati ali prodajati kot svoje, lahko pa se jih neomejeno uporablja za lastno poslovanje. Uporaba vzorcev je na lastno odgovornost in uporabnik sam nosi riziko napačne uporabe.«


*
*
*
*
*
*
Verifikacija: