Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

DIG-IN-KPI

Digitalna preobrazba si utira pot v podjetja - razvoj ključnih kazalnikov uspešnosti za povečanje produktivnosti sektorja

Erasmus+, K2, decentralizirani, slovenska NA-CMEPIUS
Slovenski koordinator: GZS ZGIGM
Partnerja: HGK, ECNM
Sporazum št.: 2022-1-SI01-KA210-VET-000083218
Trajanje: 19 mesecev
01/11/2022 - 31/05/2024
Predstavitev na portalu rezultatov Erasmus+

O projektnih GZS ZGIGM aktivnostih v slovenskih medijih: 
FINANCE 2022REVIJA GRADBENIKizsek iz revije dec2023, ČASNIK FINANCE: portal TOP GRADBENIŠTVO - članek ZGIGM (tiskana verzija: sken 1sken 2)

FAZA št. 1:
1.1 aktivnost: IPM srečanje, SKOPJE-SEVERNA MAKEDONIJA
1.2 aktivnost: primerjava stanja sektorja F v 3 državah po obstoječih izbranih kazalcih in kazalnikih
1.3 aktivnost: oblikovanje KPI tabele za gradbene izvajalce (konzorcij partnerjev in zunanji ekspert)
1.4 aktivnosti: usklajevanje KPI tabele za gradbene izvajalce s ciljnimi skupinami (po državi: 4 intervjuji z gradbenimi podjetji (z enim predstavnikom) + 1 usklajevalna okrogla miza za sodelujoča podjetja, predstavitev in preveritev s skupino FIEC Construction 4.0), press1, press2
1.5 aktivnost: pregled rezultatov, evalvacija, in priprava poročila o delu in rezultatih v predmetni fazi projekta
1.6 aktivnost: izdelava tabele KPI za izobraževalne ustanove (srednje poklicne šole - sekundarne izobraževalne ustanove)
R1: Tabela KPI za gradbene izvajalce SI, EN, press>>
R2: Tabela KPI za izobraževalne ustanove, press>>
R3: Poročilo o delu – 1. Faza  projekta 

FAZA št. 2:
2.1 aktivnost: IPM srečanje, ZAGREB-HRVAŠKA, press
2.2 aktivnost: izdelava projektne naloge za IT orodje DIG-IN-KPI
2.3 aktivnost: izdelava spletnega orodja na osnovi projektne naloge,  prevod orodja
2.4 aktivnosti sodelovanje s ciljnimi skupinami 3 držav in širše po regiji
2.5 aktivnost: povabilo k izpolnjevanju za gradbena podjetja oziroma popolnitev orodja s podatki s strani podjetij

2.6 aktivnost: 2 x kontrolni intervju/državo glede samoocenitvene tabele in prejetih odgovorov 
(testiranje alfa verzije na vzorcu)
2.7 aktivnost: analiza z rezultati ter interpretacija rezultatov znotraj države (opravi zunanji izvajalec)
2.8 aktivnost: pregled rezultatov, evalvacija in priprava poročila o delu in rezultatih v predmetni fazi projekta (skupaj z zunanjim izvajalcem nov 2023)
R4: Spletna aplikacija za oceno digitalne zrelosti podjetij in organizacij (več jezična: EN, HR, SI, MK) 
Politika zasebnosti GZS ZGIGM - en. Privacy Policy CCIS CCBMISSplošni pogoji GZS ZGIGM, en General Terms GZS ZGIGM

R5: Evalvacija in komentar rezultatov pridobljenih v spletni aplikaciji


FAZA 3:
3.1 aktivnost: IPM srečanje + zaključni diseminacijski dogodek za predstavnike ciljnih skupin za promocijo izrabe projektnih rezultatov, GORNJA RADGONA, SLOVENJA
3.2 aktivnost: promocija in izraba rezultatov med ciljnimi skupinami
3.3 aktivnost: pregled rezultatov, evalvacija in priprava poročila o delu in rezultatih v predmetni fazi projekta
3.4 aktivnosti: oblikovanje priporočil za državo in oblikovalce politik ter strategij gradbene dejavnosti
R6: JAVNA PREDSTAVITEV REZULTATOV – Gornja Radgona v Sloveniji, 18. aprila 2024, sejem MEGRApress,
R7: KAMPANJA ZA ŠIRJENJE UGOTOVITEV IN IZRABE PROJEKTA REZULTATOV

CILJNE SKUPINE

Lokalne: 
PSI izobraževalne ustanove v sodelujočih državah (SI: vseh 5 srednjih poklicnih šol, HR: vse 3 PSI šole, MK: 1 (edina) srednja poklicna šola)
Nacionalne: poleg sodelujočih 3 organizacij, ki zastopajo podjetja, še socialni partnerji in podpisniki kolektivnih pogodb dejavnosti
SI: ZDS + SDGD + PERGAM,
HR: HUP UPG + SGH,
MK: MK: ORM + SGIP  
profesionalne zbornice, ki zastopajo interese inženirjev /arhitektov in izvajajo javna pooblastila (vodijo imenik inženirjev/arhitektov, usmerjajo nijhovo vseživljenjsko izobraževanje in usposabljanje etc.)ž
SI:  www.izs.si, www.zaps.si
HR: www.hkig.hrwww.arhitekti-hka.hrwww.hkie.hr 
MK: www.komoraoai.mk
Regijske: podobne organizacije na območju Balkana WB6 CIF  www.wb6cif.eu
Evropske: FIEC, EBC.

Neposredne (primarne):

·        PSI izobraževalne ustanove: ravnatelji, učitelji,
·        podjetja v državah SI, HR, MK: zaposleni,
·        zakonodajalec/NAVET organizacija: strokovni delavci, pristojni za poklicne standarde, izobraževalne programe, nacionalne poklicne kvalifikacije in njihove revizije.

Posredne (sekundarne):

·        učenci,
·        investitorji, naročniki, projektanti, nadzorniki, dobavitelji, končne stranke/kupci,
·        deležniki v gradbeni dejavnosti in povezanih dejavnosti

 


Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.