Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Merjenje digitalne zrelosti

 

Orodje DIG-IN-KPI AAT, ki gostuje na domeni dig-in-kpi.aat4.eu, razvito s pomočjo sredstev EU je od marca 2024 dalje dostopno in na voljo za vašo uporabo. Digitalno orodje za samo-oceno DIG-IN-KPI AAT je namenjeno avtomatizaciji procesa izdelave ocen stopnje digitalne zrelosti gradbenih in inženiring podjetij seveda pa je tudi odličen kompas za izobraževalne ustanove in spodbujevalec načina delaNapredni odločitveni model bo odgovore, ki jih uporabniki lahko enostavno vnesete skozi spletni vprašalnik, avtomatsko pretvoril v poročilo z oceno stopnje digitalne zrelosti podjetja. Poročilo bo vsebovalo vizualizacijo in temeljito razlago rezultatov ter personalizirana priporočila, s pomočjo katerih lahko podjetja pridobite ključne informacije v smeri prepoznavanja objektivnega stanja digitaliziranosti in prepoznavanja področij za napredovanje ter optimizacijo poslovnih/proizvodnih procesov. Izpolnjevanje traja 15-20 min, lahko pa ga rešite tufi postopoma, skozi čas, odgovori se sproti shranjujejo. Samoocena je namenjena določitvi stopnje digitalizacije-digitalne zrelosti. K izpolnitvi ankete pa so povabljeni tudi izdelovalci IT  aplikacij za gradbeništvo, ki so namenjene obvladovanju projektnih in poslovnih procesov, ter vse izobraževalne ustanove, ki pokrivajo področje gradbeništva. Orodje je zasnovano tako, da organizacijam olajša prehod v digitalno dobo.

Sodelovanje učiteljev strokovnih predmetov srednjih in višjih gradbenih šol pri podajanju odgovorov je prav tako ključnega pomena. S tem ko se izobraževalne ustanove aktivno vključijo v proces digitalizacije, ne samo da spodbujajo razvoj digitalnih spretnosti med bodočimi gradbenimi strokovnjaki, ampak tudi zagotavljajo, da so njihovi učenci (dijaki in študentje) neposredno izpostavljeni najnovejšim tehnologijam in orodjem v podporo gradbenim procesom, ki bodo oblikovali prihodnost gradbene industrije. Učitelji lahko igrajo ključno vlogo pri uvajanju orodja DIG-IN-KPI AAT v izobraževalni proces, kar dijakom in  študentom omogoča, da se seznanijo z digitalnimi orodji, ki jih bodo uporabljali v svoji prihodnji karierni poti. Prav tako, s povezovanjem teoretičnega znanja s praktičnimi orodji, kot je DIG-IN-KPI AAT, lahko izobraževalne ustanove zagotovijo, da so njihovi učenci dobro pripravljeni na izzive, ki jih prinaša digitalizacija gradbeništva. To ne samo da povečuje zaposljivost dijakov in študentov, temveč tudi krepi povezave med izobraževanjem in industrijo, kar je ključno za inovativni razvoj gradbenega sektorja. Nadalje, s spodbujanjem uporabe digitalnih orodij v izobraževalnem procesu, se odpirajo nove možnosti za raziskovanje in razvoj v gradbeni industriji. Učitelji, dijaki in študenti lahko skupaj raziskujejo potenciale digitalizacije in prispevajo k razvoju novih praks, ki bodo gradbeništvo naredile bolj učinkovito, trajnostno in prilagodljivo na prihodnje izzive. Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala zato vabi učitelje strokovnih predmetov, da tudi oni izpolnijo vprašalnik za merjenje stopnje digitalne zrelosti in se pridružijo našim prizadevanjem za digitalizacijo gradbeništva. 

Navodilo za oceno stopnje digitalizacije (tematski del)
V aplikaciji boste odgovorili na splošna vprašanja o vašem podjetju in se seznanili z 39 kazalniki digitalizacije.
1.       Prosimo, da na naslednjih straneh najprej preberite kaj ponazarja kazalnik. Podrobnejši opis kazalnika je viden ob kliku na gumb . To je pomembno, ker je edino tam je viden opisa kazalnika, zato je nujno, da vedno, pri vsakem kazalniku vklopite .
2.       Potem preberite kaj predstavljajo opisi posameznih stopenj digitaliziranosti in izberite tisto, ki se ujema z vašim podjetjem. Izberite tisto stopnjo, ki jo dosegate v celoti. Ne izberite stopnje, ki je ne dosegate v celoti, ampak le delno. Izberite stopnjo za tekoče leto in stopnjo, ki jo boste dosegali čez tri leta.

3.       Pri vsakem kazalniku je potrebno vpisati katero orodje, ki ga zdaj uporabljate za naloge opisane v kazalniku. Ta vpis je poljuben, vendar obvezen. Po tem, ko boste vsem kazalnikom izbrali vaše stopnje digitalizacije boste na e-naslov prejeli poročilo s priporočili, kako lahko izboljšate digitalizacijo vašega podjetja in katera orodja predstavljajo višjo stopnjo digitalizacije.


Ne pozabite, da ni namen, da tekmujete z ostalimi podjetji, ampak da ugotovite, kje so še možnosti za izboljšanje digitaliziranosti projektnih in poslovnih procesov za vaše podjetje, zato izberite resnično stopnjo digitaliziranosti, saj boste le na tak način dosegli izboljšanje vaših projektnih in poslovnih procesov. 
POZOR: 
 Izpolnite vsa vprašanja, če jih ne boste se poročilo ne bo generiralo! Vnesite odgovore na vsa vprašanja, tj. odgovore z radijskimi gumbi z izbirami za preteklo leto in prihodnost za vsako vprašanje, vključno z vprašanji za vnos besedila (orodje IT, zbirka podatkov itd.), katera najdete na dnu vsakega posameznega vprašanja.


Čim več podjetij bo izpolnilo vprašalnik, bolj reprezentativne podatke o stopnji digitalizacije gradbenih izvajalskih podjetij bo GZS ZGIGM pridobil. Ti podatki se bodo statistično obdelali in prikazali v poročilu, ki bo objavljeno na spletni strani projekta. V poročilu  bodo prikazane povprečne stopnje digitalizacije po področjih in posameznih kazalnikih v odvisnosti od države in velikosti podjetja. D
obili boste tudi pregled nad najbolj uporabljenimi IKT orodji in boste lahko primerjali orodja, ki jih zdaj uporabljate s tistimi, ki predstavljajo višje stopnje digitalizacije.

  

Predstavitev novega inovativnega orodja za samooceno stopnje digitalne zrelosti gradbenih podjetij DIG-IN-KPI-AAT je potekala na gradbenem sejmu Megra v Gornji Radgoni 18. aprila 2024. Na dogodku smo demonstrirali delovanje digitalnega orodja DIG-IN-KPI AAT za namene uporabe le-tega s strani gradbenih podjetij iz Slovenije, Balkana in EU. Z nami so bili mednarodni strokovnjaki, vključno s predstavniki iz napredne Irske, kjer je BIM po 1.1.2024 obvezen. Delili bodo praktične izkušnje uvajanja digitalizacije v gradbenih podjetjih, osredotočajoč se na najboljše prakse in strateške odločitve. Slovenska gradbena podjetja so dobila neposredne informacije o tem, kako so strokovnjaki v praksi pristopili k uvedbi digitalne transformacije, vključno z izborom, nakupom in optimalno uporabo digitalnih orodij za podporo procesom v gradbenih podjetjih. 

Pri razvoju tega večjezičnega in prosto dostopnega orodja je GZS ZGIGM sodeloval s podjetjem AXIS d.o.o., ekipama gospodarskih zbornic iz Hrvaške (HKG) in Makedonije (MKCHAMBER) ter delovno skupino krovne organizacije delodajalcev FIEC, Gradbeništvo 4.0. Za tehnično osnovo orodja se uporablja nagrajeno orodje za avtomatizirano ocenjevanje (AAT) novogoriškega podjetja Arctur d.o.o.
Orodje je financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.

Samoocena je namenjena gradbenim izvajalskim podjetjem in inženiring podjetjem za določitev stopnje digitalizacije njihovih podjetij. K izpolnitvi ankete pa so povabljeni tudi izdelovalci IT aplikacij za gradbeništvo, ki so namenjene obvladovanju projektnih in poslovnih procesov, ter vse izobraževalne ustanove, ki pokrivajo področje gradbeništva.
Samoocena je namenjena gradbenim izvajalskim podjetjem in inženiring podjetjem za določitev stopnje digitalizacije njihovih podjetij. K izpolnitvi ankete pa so povabljeni tudi izdelovalci IT aplikacij za gradbeništvo, ki so namenjene obvladovanju projektnih in poslovnih procesov, ter vse izobraževalne ustanove, ki pokrivajo področje gradbeništva.