Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

GREEN GROWTH - Kompetence zelene rasti za soočanje z izzivom krožnega gospodarstva v gradbenem sektorju

Vrsta: Erasmus+ KA2 - VET
Trajanje: 30  mesecev
Začetek: 15/11/2020-14/5/2023
Št. projekta: 2020-1-ES01-KA202-083246
Spletno mesto projekta: greengrowthproject.eu
O projektu: ZGIBANKA PROJEKTA 
Sledite aktivnostim na socialnih omrežjih:     

Rezultati projekta: Vsi rezultati zbrani na uradnem spletišču
***
Priročnik za učitelje: Krožno gospodarstvo v gradbeništvu - koncepti
Podporno gradivo za učitelje: Dobre prakse krožnega gospodarstva 

Učna tematska platforma v obliki MOOC: Spletna učilnica

Tematska učna aplikacija: Prenesi aplikacijo 
(Mobilna aplikacija deluje trenutno le na ANDROIDU. Naložila se bo v jeziku, ki ga bo uporabnik nastavil v svojem mobilnem telefonu. Aplikacij ne nameščate neposredno iz trgovin Android ali Apple, pri katerih vam bo mobilni telefon sporočil, da morate spremeniti konfiguracijo tako, da bo omogočal nameščanje APLIKACIJ iz neznanih virov. Gre za možnost, ki se prikaže neposredno, in ko kliknete na datoteko je enostavno.)


 

Organizacije PIU: NAČRT UVELJAVITVE ZELENE PROBRAZBE UČNIH CENTROV


Ozadje:
Gradbeni sektor igra pomembno vlogo pri evropskih ambicijah za doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2050, saj je odgovoren za več kot 35% celotne proizvodnje odpadkov v EU (Eurostat, 2016). Akcijski načrt za krožno gospodarstvo (marec 2020) opredeljuje gradnjo in stavbe kot ključna člena v verigi krožnega gospodarstva in podpira ukrepe, ki bodo izboljšali spretnosti in kompetence v gradbenem sektorju. Ti ukrepi bodo pomembni predvsem v fazi rušenja stavb, med demontažo, ponovno uporabo, predelavo ali odstranjevanjem gradbenega materiala (ECSO, 2017).  
Kakšno usposabljanje je pri tem potrebno? Po eni strani so transverzalni učni rezultati vedno bolj pomembni (Cedefop, 2020) in Evropa podpira posodobitev sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU) z uvajanjem inovativnih pristopov in digitalnih tehnologij za poučevanje ter spodbujanje poklicnega razvoja učiteljev tega področja, tako v izobraževalnih, kot tudi v delovnih okoljih (New Skills Agenda, 2016).

Cilji:
-   Namen projekta Green Growth je zmanjšati prispevek gradbenega sektorja k CO2 emisijam z izvajanjem različnih strategij za krepitev krožnega gospodarstva
-   Ozaveščanje učiteljev, v sistemu poklicnega izobraževanja in usposabljanja in v gradbeništvu, o celostnem pomenu gradnje po načelih krožnega gospodarstva
-   Spodbujanje specializiranih  zelenih  orodij  za poklicno izobraževanje  in usposabljanje v gradbeništvu po načelih krožnega gospodarstva
-   Okrepiti  zmogljivost  centrov  za poklicno izobraževanje in usposabljanje, da sprejmejo celostni pristop krožnega gospodarstva in ga združijo z izvajanjem svojega programa
-   Odziv na nastajajoče izzive in potrebe gradbenega sektorja v povezavi s ponovno uporabo in recikliranjem materialov in ravnanja z odpadnim materialom, s katerimi se soočajo delavci ter mala in srednja podjetja za specializirana in obnovitvena dela
-   Izboljšati možnosti za vključevanje na zeleni trg dela in ustvarjanje poklicnih priložnosti za gradbene delavce malih in srednjih podjetij
-   Vzpodbuditi sodelovanje med izobraževalnimi ustanovami in podjetji ter izmenjavanje rešitev med obema stranema

 Udeleženci:
Projekt bo obravnaval predvsem 4 ciljne skupine:
1.  Izvajalce izobraževanja in usposabljanja na področju gradbeništva (menedžerji itd.)
2.  Gradbene delavce
3.  Gradbena podjetja
4.  Centre poklicnega izobraževanja in usposabljanja

Predvideni rezultati in vpliv projekta:
V okviru projekta je načrtovano doseganje naslednjih rezultatov:
-   Implementacija procesa krožnega gospodarstva v gradbeni sektor
-   Zagotavljanje novih izobraževalnih metod z vidika krožnega gospodarstva
-   Zagotavljanje spletnih tečajev za pridobivanje kompetenc krožnega gospodarstva
-   Sprememba vedenja tarčnih skupin z uporabo aplikacije za izvajanje krožnega  gospodarstva pri obnovitvenih delih stavb v gradbenem sektorju
-   Postavitev centrov poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki bodo vzpodbujali krožno gospodarstvo

Koordinator
Fundación Laboral de la Construcción (Španija) +
Partnerji:
Bildungszentren des Baugewerbes e.V. -BZB- y Sustainum Institut (Nemčija);
Centre IFAPME Liège-Huy-Verviers (Belgija);
Centro Edile Andrea Palladio (Italija);
Gospodarska zbornica Slovenije- (Slovenija); 
Armadillo Amarillo (Španija). 


Projekt  je sofinanciran s strani  EU programa Erasmus+