Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Projekt ISO-CONSTRUCT


Trajanje projekta: 1. oktober 2013 – 30. september 2015


'ISO CONSTRUCT' – Potrjevanje kompetenc nekvalificiranih delavcev v gradbenem sektorju ob uporabi standarda ISO 17024 

(ISO CONSTRUCT“ – Validation of competences of unskilled workers in the construction sector applying ISO 17024 standards)


Program: Program vseživljenjskega učenja - LLP, LdV (Leonardo da Vinci), Prenos inovacij 
(Lifelong Learning Programme – LdV Transfer of Innovation)

Rezultati: Predstavitev rezultatov projekta v spletni bazi ADAM>>>

Ozadje: Gradbeni sektor je eden največjih poslovnih sektorjev v vsakem nacionalnem gospodarstvu in predstavlja največji prispevek k letnemu BDP-ju in k zaposlovanju več sto tisoč delavcev – kvalificiranih in nekvalificiranih. Vendar pa je za gradbeni sektor značilno, da ima veliko delovne sile z zgolj osnovnimi kompetencami in znanjem na področju gradbeništva, ki so jih ti v številnih primerih pridobili neformalno ali celo priložnostno. Delež nekvalificiranih delavcev v tej industriji pa je primerljivo zelo visok. Poleg tega delovanje sektorja gradbeništva temelji na visoki ravni mobilnosti delovne sile, kar omogoča prilagajanje sezonskemu značaju te dejavnosti in odzivanje nanj. To je za sektor ključnega pomena. Pomanjkanje preglednega in primerljivega sistema potrdil o usposobljenosti pogosto ovira mobilnost delovne sile, še zlasti ko gre za poklice, ki so pod 3. ravnjo evropskega okvira za priznavanje kvalifikacij (EOK). Na 1. in 2. ravni EOK v gradbeništvu (zidar pomočnik, tesar pomočnik) v Evropi ni široko sprejetih pristopov glede preglednosti in vzajemnega priznavanja strokovne usposobljenosti Poklicno izobraževanje in sistem usposabljanja pa prav tako ne dajeta prednosti tem ravnem. In zato je v gradbeništvu v Evropi na tisoče delavcev, ki nimajo nobenega potrdila o svojih kompetencah, kar je prav tako razlog za manjšo mobilnost te delovne sile. Še slabše je v primeru zaprtja družbe, ko so njihove možnosti na trgu dela glede na to, da nimajo potrdil o usposobljenosti, izjemno pičle.

Gospodarska potreba
V okviru projekta Leonardo da Vinci ISO – QUAM (http://www.isoquam.eu/en/) je bil za nizko kvalificirane delavce v evropski kovinarski industriji izdelan in preskušan pristop k potrjevanju osebnih kompetenc v skladu s standardom ISO 17024. Rezultat projekta je sistem potrjevanja kompetenc na podlagi standarda ISO 17024, ki vodi k mednarodno preglednim in sprejetim potrdilom o usposobljenosti za kompetence, pridobljene z neformalnim ali priložnostnim učenjem.
V okviru projekta ISO-CONSTRUCT pa naj bi se ta pristop prenesel v gradbeni sektor in tako prispeval k rešitvi zgoraj omenjenega problema.

Glavni cilj
Glavni cilj projekta ISO CONSTRUCT je prenos pristopa, ki je bil razvit v okviru projekta ISO QUAM, v sektor gradbeništva, da bi omogočili pregledno in mednarodno priznano potrjevanje kompetenc na podlagi mednarodnega in široko razširjenega normativa ISO (ISO 17024).

Rezultati projekta
Da bi dosegli skupni projektni cilj, se bodo v projektu izvajali naslednji koraki:

  • Terenska raziskava o poklicih v gradbeništvu na 1. in 2. ravni evropskega okvira za priznavanje kvalifikacij (EOK) (zidar pomočnik, tesar pomočnik, betoner pomočnik itd.) in o strokovnih kompetencah, potrebnih v sektorju (z uporabo standardnih deskriptorjev za kompetence EOK)
  • Izdelava matrice kompetenc za poklice v gradbeništvu na 1. in 2. ravni EOK
  • Prilagoditev sistema potrjevanja kompetenc ISO 17024 iz projekta ISO QUAM zahtevam in kompetencam, ki so opredeljene v projektu ISO CONSTRUCT
  • Opredelitev postopkov preverjanja in ocenjevanja za postopek potrjevanja ISO 17024
  • Faza preskušanja z udeleženci v partnerskih državah, da bi pridobili povratne informacije o postopkih in instrumentih, ki se uporabljajo, vključno s potrdili o usposobljenosti za udeležence, ki temeljijo na ISO 17024 (pilotno certificiranje dne 2.6.2015-nezaposleni gradbeni delavci na ŠC Celje in dodatno pilotno certificiranje 2.7.2015 na ŠC Celje-zaposleni gradbeni delavci)
  • Prilagajanje sistema potrjevanja kompetenc in instrumentov
  • Izvedba številnih dejavnosti razširjanja in izkoriščanja rezultatov projekta
  • Sklenjen sporazum med projektnimi partnerji o nadaljnjem izvajanju certificiranja gradbenih delavcev v državah, ki so sodelovale v projektu (v Sloveniji ga bo organizirala in izvajala GZS ZGIGM)

Partnerstvo
Partnerstvo vključuje naslednje evropske partnerje:

Bilteni projekta (NOVICE O POTEKU IZVAJANJA PROJEKTA)
1. Bilten za javnost-december 2013
2. Bilten za javnost-maj 2014
3. Bilten za javnost-januar 2015
4. Bilten za javnost-junij 2015


Foto: Prvo srečanje predstavnikov projektnih partnerjev, november 2013, Leoben, Avstrija
(S strani GZS sta bila prisotna Valentina Kuzma in Jože Renar)


Foto: Drugo srečanje predstavnikov mednarodnih projektnih partnerjev, april 2014, Kerpen, Nemčija na sedežu Berufsförderungswerk der Bauindustrie NRW e.V.-Ausbildungszentrum der Bauindustrie Kerpen (S strani GZS sta bila prisotna Valentina Kuzma in Jože Renar)


Foto: Tretje srečanje predstavnikov mednarodnih projektnih partnerjev, januar 2015, Bilbao, Španija.
(s strani GZS sta bila prisotna Valentina Kuzma in Jože Renar).


Foto: Četrto srečanje predstavnikov mednarodnih projektnih partnerjev, junij 2015, Ljubljana, Slovenija.
(s strani GZS sta bila prisotna Valentina Kuzma in Jože Renar).


Kontakt
Koordinator: bfi Steiermark, Bildungszentrum Leoben
Za dodatne informacije si poglejte spletno stran projekta: http:// www.iso-construct.eu, ali pa nas obiščite na facebooku ali pišite na e naslov: info@iso-construct.eu - KOORDINATOR PROJEKTA (Avstriaj).
Nacionalni kontakt za Slovenijo:

Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala - ZGIGM
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
T: 01 5898 246
E: valentina.kuzma@gzs.si  
W: www.gzs.si/zgigm

 

Projekt je bil sofinanciran s podporo Evropske komisije, iz Programa Vseživljenjsko učenje, LLP-Prenos inovacij.

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.
Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

This project has been funded with support from the European Commission. All publications reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project Number: 2013-1-AT1-LE005-09481


Pripeti dokumenti