Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Si!BIM: Step into BIM – digitising VET

(Slov. Si!BIM - Stopimo v BIM: digitalizacija PIU)

ČAS TRAJANJA PROJEKTA: 01.10.2019—30.09.2021

ŠT. PROJEKTA (ID): 2019-1-UK01-KA202-061938, Erasmus + KA2 -VET
URADNO SPLETNO MESTO PROJEKTA
: https://www.sibim.eu 

AKTUALNO:

SEPTEMBER: Imenovanje delovne skupine pri CPI za prenovo poklicnih standardov s področja gradbeništva v luči usvajanja digitalnih spretnosti in poznavanja okolja BIM
JUNIJ IN AVGUST 2021: Srečanje z ravnatelji in učitelji srednjih in višjih gradbenih šol in CPI (preko spleta)
JUNIJ 2021: Uradna predstavitev rezultatov projekta v Sloveniji
JUNIJ 2021: Posnetek predavanja NAČRTUJEMO IN GRADIMO Z BIM
APRIL 2021: Mednarodna delavnica BIM pedagoški pristopi: 
5.5.-6.5.2021 , virtualno, organizira Coventry Univeristy - Simulation Centre


INFORMACIJE O PROJEKTU:
BILTEN PROJEKTA št. 1 (angl.jezik), verzija v slov. jeziku št. 1

BILTEN PROJEKTA št. 2 (angl.jezik)verzija v slov. jeziku št. 2

BILTEN PROJEKTA št. 3 (angl.jezik)verzija v slov. jeziku št. 3
BILTEN PROJEKTA št. 4 (angl.jezik)verzija v slov. jeziku št. 4

BILTEN PROJEKTA št. 5 (angl.jezik), verzija v slov. jeziku št. 5


REZULTATI:
Gradivo, ki je razdeljeno na 3 učne enote od katerih vsaka pokriva svojo temo.

Enota 1: Uvod v BIM 
         Tema 1A - Zakaj BIM?
         Tema 1B - Sporazumevanje v BIM
         Tema 1C - BIM sodelovanje

Enota 2: BIM modeliranje (praksa) 
         Tema 2A - BIM orodja za sodelovanje
         Tema 2B - BIM platforme za modeliranje
         Tema 2C - Vloga BIM pri digitalizaciji gradbene industrije

Enota 3: Upravljanje BIM
         Tema 3A - BIM kot orodje za upravljanje projektov
         Tema 3B - Zaporedje dostave informacij v BIM
         Tema 3C - BIM dokumentacija

UČINEK:
Ta projekt bo delodajalcem in zaposlenim pomagal reševati izzive v zvezi z usposabljanjem za BIM in usvajanjem digitalnih spretnosti.
Jeseni 2021 bo tudi slovenska študijska skupina sestavljena iz dijakov/študentov izobraževalnih programov s področja spretnosti usvajala (pod strokovnim mentorstvom domačih in angleških mentorjev) BIM in spoznavala sodobne digitalne načine dela v v operativnem gradbeništvu.

PROJEKTNI KONZORCIJ: sestavlja 5 partnerjev:

1.      COVENTRY UNIVERSITY (Združeno kraljestvo)

2.      BILDUNGSZENTREN DES BAUGEWERBES EV (Nemčija)

3.      GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE (Slovenija)

4.      FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION (Španija)

5.      CENTRE DE FORMATION PERMANENTE DESCLASSES MOYENNES ET DES PME DE LIEGE, HUY, WAREMME ASBL (Belgija)

 

OPIS IN NAMEN PROJEKTA:
Cilj projekta Stopimo v BIM (Si! BIM) se usmerja v vidno inoviranje in dodano vrednost pri poklicnem izobraževanju in usposabljanju, ki se posebej osredotoča na izboljšanje digitalnih spretnosti in ozaveščenosti s poudarkom na uporabi in ustreznosti BIM v gradbenem sektorju.
Ta projekt bo delodajalcem in zaposlenim pomagal pri naslavljanju in reševanju izzivov vezanih na BIM usposabljanje in usvajanje digitalnih spretnosti z ustvarjanjem dostopnega učnega portala, ki bo izboljšal znanje in ozaveščenost o digitalnih veščinah za obstoječe in nove udeležence v panogi.

Projekt bo raziskal in ocenil ključna področja inoviranja in najboljših praks na področju usvajanja digitalnih spretnosti:

·        v gradbenem informacijskem modeliranju (BIM),

·        pri upravljanju s podatki v oblaku,

·        pri inovativnih tehnologijah navidezne resničnosti (VR),

·        v orodjih obogatene resničnosti (AR) ter uporabe orodij v okviru poklicnega izobraževanja in usposabljanja

·        pri uporabi 3D modela in "virtualne stavbe" v gradbeništvu,

·       In poznavanja digitalnih orodij namenjenih izboljševanju učinkovitosti, kot sta simulacija 4D (čas) in 5D (stroški), bo vključena v gradivo za usposabljanje.


POVEZANE TEME: 
SIST: BIM standardiBIM tehnični odbor
IZS: PRIROČNIK ZA PRIPRAVO PROJEKTNE NALOGE ZA IMPLEMENTACIJO BIM-PRISTOPA ZA GRADNJE
SIBIM združenje:  Priročnik za uvedbo informacijskega modeliranja gradenj v evropskem javnem sektorjuAkcijski načrt uvedbe digitalizacije na področju grajenega okolja v RS-nesprejet
BIM pojmovnik (samo angleški)

KONTAKT:
ZA SLOVENIJO: valentina.kuzma@gzs.si
 

Projekt Si!BIM je sofinanciran s strani EU programa Erasmus+.