Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

UPP GAMES - Pridobivanje osnovnih spretnosti zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na višini prek resničnostnih iger v mobilni aplikaciji

Usposabljanje s pomočjo resničnostnih iger (aplikacijo), razvijanje načinov za spremembo obnašanja v luči zasledovanja izboljšanja varnosti zaposlenih v gradbeništvu pri delih na višini

ČAS TRAJANJA PROJEKTA: oktober 2017 - marec 2020
ŠT. PROJEKTA: 2017-1-ES01-KA202-038262
URADNO SPLETNO MESTO PROJEKTA: http://microsites.fundacionlaboral.org/upp-games?idioma=1 
PROJEKTNI KONZORCIJ: sestavlja 7 partnerjev:
koordinator paritetni sklad Fundación Laboral de la Construcción (Španija), 
Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment (Luksemburg), 
Open Universiteit Nederland (Nizozemska), 
Westdeutscher Handwerkskammertag (Nemčija), 
Centro Edile Andrea Palladio (Italija), 
Centre IFAPME Liège-Huy-Verviers ASBL (Belgija) in 
GZS ZGIGM (Slovenija). 


DOSTOP DO BREZPLAČNE MOBILNE APLIKACIJE ZA UČENJE UPP GAMES >>
Kratka predstavitev projekta in učinkov za ciljne skupine>>
INFOGRAFIKa >>
LETAK >>
VODNIK ZA IZVAJALCE USPOSABLJANJA: pedagoška uporaba in izkoriščanje tehnologije Upp_Games

OPIS PROJEKTA: Na podlagi izmenjave izkušenj in analiz skupnih potreb po usposabljanju držav projektnega konzorcija, je namen projekta:

• opredeliti okvir teoretičnega in praktičnega učenja glavnih tveganj, dejavnikov tveganja in preventivnih ukrepov za delo na višini, pri čemer sodelujejo trenerji, študenti ter strokovnjaki s področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja.
• usmeriti se na usposabljanje o tveganjih, s katerimi se soočajo strokovnjaki za delo na višini, z uporabo orodij za spletno usposabljanje in odprtih izobraževalnih virov (Open Educational Resources - OER), ki omogočajo samostojno učenje veščin in kompetenc za preprečevanje poklicnih nevarnosti.
• predlagati inovativen izobraževalni pristop z razvojem, testiranjem in izvajanjem izobraževalnih iger preko aplikacije za mobilne naprave.
• zagotoviti avtonomijo, izkoriščanje in prenos v postopke učenja ter usposabljanja, ki bodo doseženi med to pobudo, tudi po koncu življenjskega cikla projekta.

KORISTI ZA TRENERJE, MENTORJE, DIJAKE, ŠTUDENTE IN STROKOVNJAKE:

Uporaba novih tehnologij, ki se uporabljajo za usposabljanje, nedvomno ponuja pomembne koristi, poleg razširjenosti dostopa, ki ga omogočajo mobilne aplikacije.
Razvoj Upp Games bo nizko kvalificiranim delavcem v gradbeništvu, z uporabo nove aplikacije, omogočil enostavno izboljšanje znanja in spretnosti v zvezi z vprašanji zdravja in varnosti, zlasti pri delu na višini.
Ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja (VET) na področju gradbeništva bodo prav tako v prednosti, saj bodo s tem novim orodjem lahko modernizirali svoje didaktične vsebine, bolj prilagojene zahtevam podjetij.
Poleg tega bodo osebe vključene v izobraževanje in usposabljanje ter vajenci, v času izvajanja projekta - kot ciljna skupina - sposobni pridobiti nova znanja in spretnosti, prilagojena potrebam trga dela med svojim vajeništvom/usposabljanjem.
Strokovnjaki za poklicno izobraževanje in usposabljanje ter učitelji gradbenih šol bodo imeli na voljo odprt, jasen, dinamičen, inovativen ter enostaven vir, za izboljšanje in razvoj izobraževalnih iger aplikacije, ter jih prilagoditi ciljni skupini v učnem procesu.
Upp Games postavlja trenerje (mentorje) kot ključne akterje ne le za izobraževalno uporabo iger, razvitih za aplikacijo, temveč tudi kot samostojne "razvijalce" lastnih digitalnih orodij za usposabljanje, bodisi izboljšanje iger, bodisi ustvarjanje lastne igre. Na ta način bodo učitelji oz. podajalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja pridobili ter izboljšali svoje znanje o IKT v skladu z novimi zahtevami učnega okolja, prispevali k njihovemu strokovnemu razvoju in posodabljanju, hkrati pa imeli izobraževalni vir za inovacijo svojega pedagoškega pristopa.

POVEZANA UČNA GRADIVA: NAPO videji >>

KONTAKT ZA SLOVENIJO: valentina.kuzma@gzs.si; T: 01 5898 246

Projekt UPP GAMES je sofinanciran s strani EU programa Erasmus+.Zanimivi področni članki:

Pregled področja dela na višini s poudarkom na vrvni tehniki in možnost ureditve/izboljšanja področja v Sloveniji
10 NASVETOV ZA VARNO DELO NA VIŠINI
PRIMERI SMRTNIH NEZGOD ZARADI PADCA, vir ID RS
NEZGODE V GRADBENIŠTVU, vir ID RS

ODLOČITEV USTAVNEGA SODIŠČA:  poškodba pri razopaženju na gradbišču
Neobvezna navodila dobrega ravnanja za izvajanje Direktive 2001/45/ES (delo na višini)
Nezavezujoč priročnik o dobri praksi za razumevanje in izvajanje Direktive 92/57/EGS „O gradbiščih”

ISKALNI FILTRI