Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

VET4LEC

1.1.2017-31.12.2019

Št. projekta: VS/2016/0404, EU program: DG EMPL razpis

FIEC - koordinator projekta.

Raziskava področja projekta (za 10 EU DRŽAV). 
1.seminar projekta: 4.10.2017, Bruselj, javna predstavitev prvih delnih rezultatov.
2.seminar projekta: 26.6.2018, Bruselj, javna predstavitev rezultatov.
Zaključna konferenca projekta: Okt 2018, Bruselj.

ZAKLJUČNO POROČILO PROJEKTA>>

Več o projektu >>>

GZS ZGIGM je sodelovala v projektu kot partner in je v projektu sodelovala z vsebinsko študijo in udeležbo na usmerjevalnih sestankih projekta in na javnih dogodkih projekta. Informacije smo delili tudi s ključnimi deležniki in predstavniki PIU v Sloveniji.