Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Redne elektronske publikacije ZGIGM: GRADBENIŠKE ISKRICE

Ena pomembnejših nalog Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala je visoko kakovostno, strokovno in preverjeno ciljno obveščanje članov o vseh pomembnih zadevah in dogodkih, ki vplivajo na poslovanje družb s področja ZGIGM. Zavedamo se, da so za uspešno poslovanje informacije zelo pomembne. Na ZGIGM smo zato predvsem iz naslova hitrosti obveščanja in lažjega iskanja pojmov, pa tudi zaradi zmanjševanja stroškov, uvedli le elektronsko obveščanje članov ZGIGM z "Gradbeniškimi iskricami" (mesečna elektronska publikacija ZGIGM). 

Vljudno vas prosimo, da nam na naš e-naslov: zgigm@gzs.si sporočite vaš nov ali spremenjen osebni elektronski naslov na katerega želite prejemate publikacijo. Želimo, da so Gradbeniške iskrice pripravljene po meri  in potrebah članov in zaposlenih v teh družbah, zato vas vabimo, da sodelujete s svojimi predlogi pri oblikovanju in pripravi. Seznanite nas s svojimi željami in opažanji, mi pa vam obljubljamo, da se bomo potrudili ustreči tudi vašim predlogom.

Vsebina predmetne e-publikacije zajema aktualne panožne dogodke, napovedi panožnih seminarjev v Sloveniji, povzetke in opažanja z omenjenih dogodkov, ki jih je obiskala naša strokovna služba, zanimiva strokovna besedila oziroma priporočila za gradbeno panogo, predstavitev skupnih služb GZS in katere stvari vam v okviru članarine ponujajo brezplačno, predstavitev različnih držav in njihov gradbeniških panog ter uporabnih kontaktov, predstavitev panožnih poslovnih priložnosti, ki jih na GZS promovirajo različne delegacije iz tujih držav.

Avtor: Zbornica gradbeništva in IGM