Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Nacionalna poklicna kvalifikacija - NPK


Nacionalna poklicna kvalifikacija - NPK 

Kaj je NPK?

Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je delovna poklicna oz. strokovna usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje poklica ali posameznih sklopov zadolžitev v okviru poklica na določeni ravni zahtevnosti (Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah - ZNPK). 
Več>>>i: NRP
Več >>>: CPI

Kaj pridobi kandidat?

Certifikat, ki je javna listina, s katero kandidat dokazuje pridobljen poklic in usposobljenost za delo. 

Kako pridobiti NPK

Nacionalno poklicno kvalifikacijo je v Sloveniji mogoče pridobiti na naslednje načine:

 • z dokončanjem programa poklicne oziroma strokovne izobrazbe ali po delih (modularno zgrajenega) programa ali
 • s preverjanjem in potrjevanjem NPK.

 

Vir: NRP

Čemu pridobitev NPK?

 • pridobitev  certifikata - javno veljavne listine o poklicni usposobljenosti,
 • posamezniku odpira pot za opravljanje poklica,
 • nove možnosti osebnega razvoja poklicne kariere in povečanje možnosti samozaposlovanja,
 • izboljšanje konkurenčnosti in mobilnosti na nacionalnem in evropskem trgu dela,
 • podjetju, ki namerava takega delavca zaposliti, daje jasno informacijo o usposobljenosti bodočih sodelavcev,
 • izziv za teže zaposljive,
 • večja socialna vključenost, samozavest in motivacija za nadaljnje delo.

Komu je namenjeno?

 • odraslim, ki nimajo veljavne listine o poklicni izobrazbi,
 • odraslim, ki imajo poklicne izkušnje, znanje spretnosti,
 • tistim, ki želijo napredovati v poklicni karieri, ne da bi morali za to pridobiti tudi višjo raven poklicne izobrazbe,
 • osebam, ki izobrazbo imajo, vendar želijo pridobiti novo NPK glede na nove potrebe delovnega mesta oz. trga dela.

 

Preverjanje in potrjevanje NPK:

Poglej informacije na spletnem mestu MDDSZ!

Izvajalci:

CENTER ZA POSLOVNO USPOSABLJANJE pri GZS:

Izvajalec / izvajalka zidanja in ometavanja
Izvajalec / izvajalka betonskih del v gradbeništvu
Izvajalec / izvajalka del nizkih gradenj
Vgrajevalec / vgrajevalka ognjevzdržnih materialov

Dodatne informacije: CENTER ZA POSLOVNO USPOSABLJANJE-CPU.

V Sloveniji seveda ponujajo preverjanje in potrjevanje NPK tudi drugi izvajalci!

POGLEJ TUDI: Državni izpitni center: primeri praktičnih nalog za NPK.


Avtor: Zbornica gradbeništva in IGM