Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Strokovne (tiskane) publikacije GZS ZGIGM


Poslovanje gradbeništva in IGM  v letu 2019 -  v pripravi, izide v avgustu 2020

Poslovanje gradbeništva in IGM  v letu 2018
Poslovanje gradbeništva in IGM  v letu 2017

Poslovanje gradbeništva in IGM  v letu 2016
Poslovanje gradbeništva in IGM  v letu 2015
Poslovanje gradbeništva in IGM  v letu 2014
Poslovanje gradbeništva in IGM  v letu 2013
Poslovanje gradbeništva in IGM  v letu 2012 
Poslovanje gradbeništva in IGM  v letu 2011
Poslovanje gradbeništva in IGM  v letu 2010 
Poslovanje gradbeništva in IGM  v letu 2009
Poslovanje gradbeništva in IGM v letu 2008
Poslovanje gradbeništva in IGM v letu 2007
Poslovanje gradbeništva in IGM v letu 2006 ...

Letna publikacija GZS ZGIGM, ki je analitsko - statistične narave. Vsebina zajema celotni gradbeni sektor. Zaradi zakasnelih objav Statističnega urada RS je omenjena publikacije izdana šele na sredini leta, pokriva pa podatke za preteklo poslovno leto. Publikacija je brezplačna za člane ZGIGM, nečlani GZS ZGIGM se lahko po dogovoru dogovorijo tudi za nakup.

Avtor: ZGIGM

 

 


Indeksi za obračun razlike v ceni gradbenih storitev

Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala - ZGIGM, ki deluje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije - GZS, od leta 1972 naprej vsak mesec izda publikacijo Indeks za obračun razlike v ceni gradbenih storitev. V publikaciji je mesečni indeks veljaven na zadnji dan v mesecu (zaradi lažje uporabe), indeksi pa so za vse vrste del v ceni že interpolirani tudi na dneve.  ZGIGM - GZS  hrani tudi arhiv vseh izdanih publikacij.

Vezano na 5.člen Pravilnika o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (UL RS št. 1/2004) je prej omenjena publikacija lahko ena izmed podlag za valorizacijo denarnih obveznosti. Uporaba indeksov za obračun razlike v ceni je zelo široka in se uporablja za preračunavanje zneskov iz preteklih obdobij (revalorizacija vrednosti nepremičnin, preračun zneskov ponudb ali računov na nov znesek, sodne cenitve, primerjave stroškovnih zneskov ipd) kakor tudi ta tekoči obračun del v primerih pogodbenega računa razlike v ceni ali prid dokazovanju skokovitih sprememb cen na trgu ali pri nepredvidenih in sporazumno podaljšanih pogodbenih rokih v objektivnih okoliščinah. Nadalje je skladno s 16. členom (Indeksiranje stroškov opremljanja) Uredbe o vsebini opremljanja stavbnih zemljišč (UL RS št. 80/2007) uporaba omenjenih indeksov zahtevana pri odmeri komunalnega prispevka.

KAJ SO GRADBENI INDEKSI IN KDO VSE JIH UPORABLJA