Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

NAPOVEDUJEMO: 7. Dnevi gradbenega prava bodo v četrtek, 11. - 12. novembra 2021

Videoreportaža z DNEVOV GRADBENA PRAVA 2020, 12.-13. januar 2021, GZS ZGIGM je soorganizator

Videoreportaža z DNEVOV GRADBENA PRAVA 2019.  1. del2. del, november 2019, GZS ZGIGM je bila soorganizator

Videoreportaža z DNEVOV GRADBENA PRAVA 2018, november 2018, GZS ZGIGM je bila soorganizator

Videoreportaža z DNEVOV GRADBENA PRAVA 2017, november 2017, GZS ZGIGM je bila soorganizator

Videoreportaža z DNEVOV GRADBENA PRAVA 2016, november 2016, GZS ZGIGM je bila soorganizator

Videoreportaža z DNEVOV GRADBENA PRAVA 2015, november 2015, GZS ZGIGM je bila soorganizator

Predlogi tem za predstavitev in diskusije se že zbirajo naslednji dogodek DNEVI GRADBENEGA PRAVA   Pošljite ideje in vsebinske predloge jih prosimo  na e-naslov zgigm@gzs.si.