Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Videoreportaža z DNEVOV GRADBENA PRAVA, januar 2021, GZS ZGIGM je soorganizator - PREDVIDEN PROGRAM

Videoreportaža z DNEVOV GRADBENA PRAVA - 1. del2. del, november 2019, GZS ZGIGM je bila soorganizator

Videoreportaža z DNEVOV GRADBENA PRAVA, november 2018, GZS ZGIGM je bila soorganizator

Videoreportaža z DNEVOV GRADBENA PRAVA, november 2017, GZS ZGIGM je bila soorganizator

Videoreportaža z DNEVOV GRADBENA PRAVA, november 2016, GZS ZGIGM je bila soorganizator

Videoreportaža z DNEVOV GRADBENA PRAVA, november 2015, GZS ZGIGM je bila soorganizator

Predlogi tem za predstavitev in diskusije se že zbirajo naslednji dogodek DNEVI GRADBENEGA PRAVA   Pošljite ideje in vsebinske predloge jih prosimo  na e-naslov zgigm@gzs.si.