Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

INTEGRALNO PROJEKTIRANJE IN TRAJNOSTNA GRADNJA


Polni naslov: INTEGRALNO PROJEKTIRANJE IN TRAJNOSTNA GRADNJA KOT KLJUČNA NOSILCA TRAJNOSTNEGA IN KROŽNEGA GRADBENEGA GOSPODARSTVA: uporaba recikliranih gradbenih in drugih materialov, polizdelkov in izdelkov

NOVO SPLETIŠČE: krozno-gradbenistvo.gzs.si

Razpis: MOP oz. MNVP
Trajanje:
 3 meseci
Začetek: 1.8.2023-31.10.2023
Spletno mesto projekta:

OKTOBER mesec prostora: Popoplavna obnova Slovenije je lahko priložnost za večjo uporabo recikliranja mineralov in materialov tudi v gradbeništvu 

Vodja projekta: GZS ZGIGM
Sofinancer: Ministrstvo za naravne vire in prostor