Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Novice


Arhiv: OKTOBER mesec prostora: Popoplavna obnova Slovenije je lahko priložnost za večjo uporabo recikliranja mineralov in materialov tudi v gradbeništvu

Ljubljana, 23. oktober 2023 - »Že avgustovske poplave so povzročile kup vprašanj, kako ponovno uporabiti v poplavah poškodovane ali celo uničene gradbene elemente in jim vdahniti novo vsebino, vse s ciljem učinkovitega izkoriščanja naravnih mineralnih virov. Lahko rečemo, da bo to zrelostni izpit gradbene panoge na poti h konkurenčnosti in usklajevanju s pogoji prehoda na okoljsko in energetsko bolj prijazno ekonomijo s cilji uskladitve z usmeritvami Evropske Unije tudi v Sloveniji«, je na posvetu z naslovom Integralno projektiranje in trajnostna krožna gradnja kot ključna nosilca trajnostnega in krožnega gradbenega gospodarstva v uvodu opozoril direktor GZS – Zbornice gradbeništva in IGM mag. Gregor Ficko.

 

»Okoljska problematika, ki se vedno bolj kaže v luči podnebnih sprememb na eni, ter energetska kriza na drugi strani, vse akterje, ki delujejo v okviru gradbenega gospodarstva sili v razmislek, kako gradbeništvo oziroma graditeljstvo iz okoljsko in energetsko neprijazne gospodarske panoge prestrukturirati do bolj prijazne in s tem sprejemljivejše v skladu s smernicami, ki na področju Evropske unije že veljajo za krožno gradbeno gospodarstvo«, še dodaja Ficko.

 

Na posvetu, ki se ga je udeležilo okrog 100 udeležencev, ki so prišli iz državnih organov, arhitekturnih birojev, projektantskih podjetij, izvajalskih podjetij na področju gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, industrije gradbenega materiala, javnih naročnikov, gradbenih inštitutov, gradbenih, inženirskih ter arhitekturnih stanovskih združenj, so bile predstavljene številne rešitve glede doseganja ciljev, da do leta 2050 ne bo več neto emisij toplogrednih plinov ter da gospodarska rast ne bo več v takem obsegu vezana na rabo energetskih virov.

 

Nezanemarljiv vpliv procesa graditve se torej začne že pri samem pridobivanju naravnih surovin, ki jih potrebujemo za gradnjo. Gradiva, ki jih porabljamo (vgrajujemo) so les, pesek, izdelki iz naftnih derivatov, kot sta bitumen in plastični materiali, ter rudnine. Okoljski vplivi zaradi deforestacije in izkoriščanja mineralnih surovin iz kamnolomov, peskokopov, glinokopov in rudnikov so vedno večji. Industrija površje trajno spreminja, širimo in povzročamo vedno več okoljske in širše gospodarske škode. Zato je razmislek, kako zmanjšati pridobivanje »novih« naravnih surovin za gradnjo in jih nadomestiti z že »uporabljenimi«, eden od ključnih izzivov gradbeništva v njegovi želji, da postane trajnostna in krožna gospodarska panoga.

 

Na posvetu so bile predstavljene in osvetljene številne možnosti uporabe obnovljivih gradbenih materialov in izdelkov v vseh vsebinskih vidikih gradbeništva, graditeljstva in gradbenih objektov, kot so cestogradnja, visoke gradnje (stanovanjski in industrijski objekti), okoljska gradnja (zemeljska dela, zelene gradnje) ter komunalna gradnja (različni vodi), seveda s poudarkom na varovanju okolja.

 

Organizator je skupaj z vsemi sodelujočimi (MNVP, MJU, ZAG, ZRMK, Kemijskega inštituta, SSRS, GZS-ZGIGM ter podjetij STRUCTUM in IGMAT) iskal odgovore na ključno vprašanje, kako v gradbeništvu zmanjšati delež porabe naravnih mineralnih surovin z uporabo reciklatov, tako z možnostjo zamenjave tradicionalnih gradbenih proizvodov z naprednejšimi, ki vsebujejo mnogo nižji delež primarnih naravnih surovin kot tudi gradnjo različnih vrst konstrukcij gradbenih objektov in stavb z recikliranimi gradbenimi in drugimi proizvodi in izdelki, kot so jeklarska žlindra, odpadne avtomobilske gume, komunalno blato, industrijska konoplja, odpadni beton ter asfalt, itd. 

Oglejte si POSNETEK DOGODKA:


Pripete datoteke

Fotogalerija

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.