Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Delovanje v preteklem obdobju


 

GZS - Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala (ZGIGM) je od novembra 2006 samostojni sestavni del Gospodarske zbornice Slovenije, ki je prostovoljno, interesno in nepridobitno združuje pravnih in fizičnih oseb, članov GZS, z izraženim interesom za vključitev v delo ZGIGM.


Foto (od leve proti desni): mag. Jože Renar, Jože Vučajnk, Borut Gržinič; avtor ZGIGM
 

V svojem delovanju, pravicah in obveznostih ter lastniških upravičenj članov predstavlja ZGIGM v okviru GZS tudi nosilko pravnega nasledstva sledečih samostojnih pravnih oseb ali delov pravne osebe, katerih pravni naslednik po Zakonu o GZS (Ur. l. RS št. 60/06) je Gospodarska zbornica Slovenije:

  • GZS - Zbornica gradbeništva (ZG) in industrije gradbenega materiala (IGM), (2006 - ...), 4 zaposleni, direktor: Borut Gržinič univ.dipl.ekon., direktor: mag. Jože Renar univ.dipl.str.,
  • GZS - Združenje za gradbeništvo in industrije gradbenega materiala (1990-2006), 6 zaposlenih, pripojeno GZS, sekretar: Jože Vučajnk univ.dipl.ing., sekretar: Borut Gržinič univ.dipl.ekon.,
  • Splošno združenje gradbeništva in industrije gradbenega materiala (1979-1990), 13 zaposlenih, samostojna poslovna skupnost oz. pravna oseba, sekretar: Jože Vučajnk univ.dipl.ing.,
  • Biro gradbeništva Slovenije (1952-1979), 21 zaposlenih, samostojna organizacija (prostovoljno članstvo, vendar so bili člani vsi: celotna gradbena operativa - GOI, industrija gradbenega materiala, celotna projektiva).

Avtor: Zbornica gradbeništva in IGM