Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

 Videoreportaža z DNEVOV GRADBENA PRAVA, november 2017, GZS ZGIGM je bila soorganizator
 Videoreportaža z DNEVOV GRADBENA PRAVA, november 2016, GZS ZGIGM je bila soorganizator
 Videoreportaža z DNEVOV GRADBENA PRAVA, november 2015, GZS ZGIGM je bila soorganizator


Predlogi  tem za predstavitev in diskusije se že zbirajo naslednji dogodek DNEVI GRADBENEGA PRAVA 2018.  Pošljite jih prosimo  na e-naslov zgigm@gzs.si.

Vabljeni na DNEVE GR. PRAVA 2018!