Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Videoreportaža z DNEVOV GRADBENA PRAVA, november 2020, GZS ZGIGM bo soorganizator
Videoreportaža z DNEVOV GRADBENA PRAVA - 1. del2. del, november 2019, GZS ZGIGM je bila soorganizator
Videoreportaža z DNEVOV GRADBENA PRAVA, november 2018, GZS ZGIGM je bila soorganizator
Videoreportaža z DNEVOV GRADBENA PRAVA, november 2017, GZS ZGIGM je bila soorganizator
Videoreportaža z DNEVOV GRADBENA PRAVA, november 2016, GZS ZGIGM je bila soorganizator
Videoreportaža z DNEVOV GRADBENA PRAVA, november 2015, GZS ZGIGM je bila soorganizator

Predlogi  tem za predstavitev in diskusije se že zbirajo naslednji dogodek DNEVI GRADBENEGA PRAVA 2020.  
Pošljite jih prosimo  na e-naslov zgigm@gzs.si.