Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Posebne gradbene uzance 2020


V novembru 2020 so izšle Posebne gradbene uzance 2020, ki jih je pripravila Delovna skupina za spremembo posebnih gradbenih uzanc pri Zbornici gradbeništva in industriji gradbenega materiala pri GZS. Posebne gradbene uzance 2020 se uporabljajo od 21. decembra 2020 in so prvi nacionalni dokument na tem področju, ki podrobneje opredeljuje pravila za ravnanje pogodbenih partnerjev pri izvedbi del na gradbenih objektih, kot so določena v Obligacijskem zakoniku ter v zakonih in predpisih, ki so povezani z gradnjo. Naša država je namreč do sedaj uporabljala jugoslovanske posebne gradbene uzance, ki jih je sprejela Skupščina Gospodarske zbornice Jugoslavije leta 1976 (t.i. PGU 1977). PGU 1977 je v prakso uvedel jugoslovanski Zakon o obligacijskih razmerjih, sprejet leta 1978, nato pa še slovenski Obligacijski zakonik, sprejet leta 2002.

Slovenske posebne gradbene uzance, ki so pred vami, pomenijo vsebinsko posodobitev po več kot štirih desetletjih: PGU iz leta 1976 niso več sledile vsem sodobnim zahtevam in praksam v gradbeništvu. Bile so potrebne prenove, saj v tem obdobju ni prišlo zgolj do nastanka novih držav, ampak tudi do sprememb širšega zakonodajnega okvira, povezanega z gradbeništvom ter oblikovanja novih poslovnih praks.

S slovenskimi posebnimi gradbenimi uzancami uveljavljamo sodobnejše, transparentnejše in varnejše poslovne prakse v gradbeništvu, ki bodo na naš trg gradbenih storitev in v procese gradenj prinesle več urejenosti in predvidljivosti, kar bo v korist tako izvajalcem kot naročnikom.

V strokovni javni razpravi za oblikovanje končnega predloga so sodelovali predstavniki Združenja za inženiring in Združenja za svetovalni inženiring pri GZS, predstavniki Sekcije gradbincev pri OZS, predstavniki IZS in priznani slovenski pravni strokovnjaki.

Naročilo

Publikacijo lahko naročite preko spletnega obrazca.

Cena publikacije in strošek pošiljanja

Publikacija: 12,50 EUR na izvod

Strošek pošiljanja: 1,75 EUR na izvod

Plačilo s predhodnim nakazilom

Z oddanim naročilom boste na vaš e-naslov prejeli račun, na osnovi katerega lahko izvedete plačilo.

Publikacijo plačate z nakazilom na transakcijski račun Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana, št. SI56 0292 4001 7841 495, odprt pri NLB d.d. Pri plačilu navedite sklic 00 2140-5649.

Pošiljanje

Po prejemu potrdila o nakazilu na e-naslov zgigm@gzs.si vam bomo Posebne gradbene uzance 2020 poslali po pošti na naslov, ki ste ga navedli ob naročilu.

Aktualne novice >