Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Posebne gradbene uzance

GZS ZGIGM bo jeseni 2020 izdala prenovljene POSEBNE GRADBENE UZANCE in pripravila tudi posebna izobraževanja!

Posebne gradbene uzance – Ur.l. SFRJ, 1. APRIL št. 18/1977, Organ sprejema: Privredna komora Jugoslavije, Uporaba: od 1.5.1977. To je edini dokument, ki še velja od takrat za gradbene pogodbe in se ga uporablja ter ga do danes nihče ni preklical. Izdelane so bile po vzoru francoske zakonodaje. Ker obstajajo tudi posebne uzance za gostinstvo, za ladijski  promet, za trgovino, za žito itd. so na osnovi teh izdelali še danes veljavni zakon o obligacijskih razmerjih-OZ, kjer je združenih več uzanc. 

Posebne gradbene uzance-PGU so vsebinsko podobne splošnim mednarodnim določilom FIDIC, ker podobno določajo razmerja in druge aktivnosti v gradbeništvu in dodatno utemeljujejo posamezne pojme pomembne pri gradnji.  Gradbene uzance vsebujejo nekatere vsebine, ki bi jih bilo treba posodobiti in prilagoditi veljavni slovenski in evropski zakonodaji, zato jih tako kot FIDIC splošna mednarodna določila (priporočila) ni moč povzemati v celoti. Gradbene uzance so podrejene Obligacijskemu zakoniku  ga hkrati dopolnjujejo ter nadgrajujejo. Pripeto objavljamo na koncu spletne strani neuraden čistopis Posebnih gradbenih uzanc!

Pravno in vsebinsko enakovreden dokument za Avstrijo in Nemčijo je VOB/B (verzija 2012, sprememba v letu 2016).

Na Hrvaškem uporabljajo isti dokument kot v Sloveniji, samo, da je v hrvaškem jeziku (Posebne uzance o građenju).

Pripeti dokumenti